Radio dla Techników i Amatorów 1949/03-04


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Marzec - Kwiecień 1949r., Nr 3 - 4.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Budowa radiostacji w Raszynie.
  • Elektronika w fotografii.
  • Transistor spółosiowy.
 • Rozciąganie zakresów na falach krótkich (4)
 • Superheterodyna bateryjna (8)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (16)
  • Część 4: Pomiar tłumienia.
 • Skale odbiorników (19)
     Według wyglądu zewnętrznego i sposobu działania najczęściej stosowane w odbiornikach skale można podzielić na następujące typy:
  1. okrągła skala z obrotową strzałką,
  2. prostokątna skala z obrotową strzałką,
  3. prostokątna skala ze strzałką przesuwającą się w kierunku pionowym,
  4. prostokątna skala ze strzałką przesuwającą się w kierunku poziomym,
  5. bęben obrotowy z poziomym nieruchomym wskaźnikiem,
  6. bęben obrotowy ze strzałką poruszającą się w poprzek osi obrotu.
 • Przegląd schematów (22)
  • Schemat numer 54: Odbiornik radiowy Philips 203U.
  • Schemat numer 55: Odbiornik radiowy Philips 204U - Philette.
 • Krótkofalarstwo (25)
  • Zasadnicze układy amatorskich nadajników wielkiej częstotliwości.
  • Skróty amatorskie (slang).
 • Mikrorowek - nowe płyty gramofonowe (29)
     Po ukazaniu się nowych form nagrywania i odtwarzania dźwięku a zwłaszcza taśmy magnetofonowej, wielu dotychczasowych entuzjastów płyty gramofonowej, zaczęło uważać, że system ten jest już przestarzały. Porównywano przede wszystkim długość czasu nagrania, a jeszcze poza tym niższy poziom szumów taśmy, jej większą dynamikę i zakres częstotliwości. Ponieważ jednak na płytach istnieją nagrania najcelniejszych utworów muzycznych, wykonanych przez najsłynniejszych artystów, żyjących i umarłych, oraz olbrzymia masa utworów lekkich i tanecznych (w sumie ponad milion tytułów! - stu lat by nie starczyło tylko do ich przesłuchania), poza tym stoi za płytą ogromny przemysł, a również i publiczność zainwestowała w gramofony wielkie sumy - jednym słowem płyta nie mogła poddać się, ustąpić z placu za pierwszym ukazaniem się konkurenta.
     W stosunku do taśmy rozporządza płyta zresztą jedną niesłychanie istotną przewagą, a mianowicie możnością powielania w dowolnej liczbie odbitek. Sposobów powielania taśmy magnetofonowej natomiast jeszcze nie wynaleziono.
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram numer 25 (31)
  • Dokładne obliczanie cewek jednowarstwowych.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista