Radio dla Techników i Amatorów 1949/05-06


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Maj - Czerwiec 1949r., Nr 5 - 6.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Międzynarodowa konferencja radiofoniczna dla fal krótkich - Mexico-City 1948/49. (C.I.R.A.F.).
  • Centrum krótkofalowe.
  • Radiostacja z modulacją częstotliwości.
 • Techniczne wozy radiowe (4)


Wóz transmisyjny.


Wnętrze wozu transmisyjnego.


Wóz propagandowy w czasie pracy.


Wnętrze wozu propagandowego.

 • Telewizja (8)
 • Zasilacz wibratorowy (12)
 • Ułatwiona metoda posługiwania się anodowymi charakterystykami lamp katodowych (16)
     Praktyka stwierdza, że przy obliczaniu wszelkich układów z lampami katodowymi najlepiej posługiwać się tzw. anodowymi charakterystykami lamp (to znaczy, gdzie prąd anodowy podany jest w zależności od napięcia anodowego, dla poszczególnych wartości napięcia siatki).
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (21)
  • Część 5: Wzmacniaki.
 • Krótkofalarstwo (25)
  • Znaki narodowościowe (prefiksy).
 • Przegląd schematów (26)
  • Schemat numer 56: Odbiornik radiowy Telefunken 965 WK.
  • Schemat numer 57: Odbiornik radiowy Telefunken 975 WK.
 • Odpowiedzi Redakcji (26)
 • O lutowaniu (29)
 • Nomogram numer 26 (31)
  • Obliczanie cewek jednowarstwowych.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista