Radio dla Techników i Amatorów 1949/09


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Wrzesień 1949r., Nr 9.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Otwarcie radiostacji w Raszynie.
  • Detektor na głośnik.
  • W paru słowach...
 • Nowoczesne anteny nadawcze dla fal średnich i długich (4)
     Wybudowanie przez naszych dzielnych konstruktorów i robotników najwyższego na świecie masztu antenowego dla Centralnej Radiostacji Warszawskiej w Raszynie, o wysokości 335 metrów, skąd potężny nadajnik mocy 200 kilowatów promieniuje fale radiowe na całą Polskę i daleko poza jej granice, obudziło zrozumiałą ciekawość. Mamy więc podstawy do przypuszczeń, że aktualne jest omówienie w tym miejscu sprawy anten dla fal zakresów radiofonicznych, średniego i długiego.
 • Oscylator RC częstotliwości akustycznych (12)
     Do prób wzmacniaczy oraz części niskiej częstotliwości odbiorników potrzebny jest generator częstotliwości akustycznych. Często wystarczy do najprostszych prób jeden ton, na przykład 400, 800 lub 1000Hz, toteż generatory pomiarowe wielkiej częstotliwości najczęściej posiadają gniazdko wyjściowe swego tonu wewnętrznego, służącego normalnie do modulacji fali nośnej wielkiej częstotliwości, lecz przydatnego również i do powyższych celów.
 • Rozciąganie zakresów na falach krótkich (14)
  • Część II: Specjalny stopień krótkofalowy z dodatkową przemianą częstotliwości.
 • Telewizja (III) (20)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (25)
  • Część CII: Urządzenia małej częstotliwości w rozgłośniach radiowych.
 • Elektrostatyczny woltomierz z triodą (26)
 • Krótkofalarstwo: Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców (28)
 • Przegląd schematów (28)
  • Schemat numer 60: Odbiornik radiowy "Echo 231Z".
  • Schemat numer 61: Odbiornik radiowy "Orion".
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram numer 28 (31)
  • Indukcyjność cewek ekranowanych.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista