Radio dla Techników i Amatorów 1949/12


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Grudzień 1949r., Nr 12.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Podpisanie umowy o współpracy między Polskim Radiem a Wszechzwiązkowym Komitetem Radiowym.

 

 • Z kraju i zagranicy (cd)
  • Otwarcie nowej stacji szczecińskiej.
  • Nowe ramy organizacyjne radiofonii polskiej.
  • Dyrekcje Okręgowe Polskiego Radia wykonały plan radiofonizacji kraju.
  • tydzień Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.
  • Nowe drogi radiofonizacji wsi radzieckiej.
  • W paru słowach.
 • Naprawa i strojenie odbiorników (II) (7)
  • Ogólne zasady postępowania z uszkodzonymi odbiornikami.
 • Regulowany zasilacz uniwersalny (15)
 • Telewizja (VI) (20)
 • Przegląd schematów (26)
  • Schemat numer 66: odbiornik radiowy "Stern".
  • Schemat numer 67: odbiornik radiowy produkcji radzieckiej "Newa".
 • Krótkofalarstwo (29)
  • Z życia P.Z.K.
  • Osiągnięcia krótkofalowców radzieckich.
 • Odpowiedzi Redakcji (30)
 • Nomogram numer 31 (31)
  • Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na wysokich częstotliwościach.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista