Radioamator i Krótkofalowiec 1968/06

Radioamator i Krótkofalowiec, czerwiec 1968r., rok 18, Nr 6

[Zawartość (PDF)]

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Warszawskie centrum Radiowo-Telewizyjne (133)
  • Radziecka aparatura pomiarowa (133)
  • Nowe zastosowanie lasera (133)
  • Telewizyjny nadajnik tranzystorowy (133)
  • Nowy odbiornik samochodowy firmy STERN (134)
  • Spektrometr częstotliwości akustycznych (134)
  • Nowy model linii radiowej RFT (134)
  • Ultraszybka "drukarka" (134)
  • Nowa superczuła lampa obrazowa (134)
 • CZY WIECIE, ŻE... (134)
 • RÓŻNE
  • Nasze spotkanie z Czytelnikami (135)
  • Regulowany autotransformator do kompensacji spadku napięcia w sieci (148)
  • Książki nadesłane do redakcji (III okł.)
  • Wykonywanie usług w zakresie usuwania zakłóceń radioelektrycznych (IV okł.)
 • UKŁADY TRANZYSTOROWE
  • Odbiornik tranzystorowy AM/FM (136)
 • RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA
  • Amatorski odbiornik radiokomunikacyjny (138)
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Odbiornik telewizyjny "Opal" (144)
 • TECHNIKA PÓŁPRZEWODNIKOWA
  • Symbolika oznaczeń elementów półprzewodnikowych produkcji krajowej (147)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (149)
 • RADIOAMATORSTWO W LOK
  • Czyn społeczny Radioklubu LOK w Sopocie (151)
 • Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW KF
  • SP5KN (151)
 • TECHNIKA POMIAROWA
  • Co i jak mierzyć? Oscylografy katodowe - cz. II (154)
 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
  • Wykonanie podstawek do tranzystorów (156)
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW (IIIokł.)
  • M.J. Kriwoszejew, Podstawy pomiarów telewizyjnych, WKiŁ, warszawa 1967, wydanie 1, nakład 2200 egz., stron 472, cena 65zł.
 • PORADY (IV okł.)