Radioamator i Krótkofalowiec 1968/07

Radioamator i Krótkofalowiec Polski, lipiec 1968r., rok 18, Nr 7

[Zawartość (PDF)]

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Nadajnik telewizyjny "TESLA" na IV i V zakres (157)
  • Nowości przemysłu radiowo-telewizyjnego NRD (157)
  • Nowy sprzęt pomiarowy (158)
 • UKŁADY TRANZYSTOROWE
  • Odbiornik tranzystorowy AM/FM (158)
  • Dobudowanie zakresu krótkofalowego w dwuzakresowym "Guliwerze" (162)
 • TECHNIKA POMIAROWA
  • Co i jak mierzyć? Oscylografy katodowe - część III (165)
 • ELEKTRONIKA UŻYTKOWA
  • Elektroniczne układy zapłonowe silników spalinowych (168)
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Magnetofon TESLA B-4 (169)
 • RÓŻNE
  • Miernik obrotów silnika samochodowego (172)
  • Holografia laserowa (175)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (177)
 • RADIOAMATORSTWO W LOK
  • Zadania Pionu Łączności LOK na rok 1968 (182)
 • Z PRASY ZAGRANICZNEJ
  • Pojemnościowy układ alarmowy do samochodów (183)
 • PORADY (184)
  • Podajemy ważniejsze parametry i szkice wyprowadzeń radzieckich tranzystorów MΠ41 i MΠ401...
  • W warunkach amatorskich możliwe jest zastąpienie "płaskiej" anteny ferrytowej prętem okrągłym o zbliżonym przekroju...
 • A TO CIEKAWE (184)
  • Ziemia planeta... "RADIOWA"
  • Najlepsze miejsce do obserwacji radioastronomicznych
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW (III okł.)
  • A. Sowiński, Cyfrowa technika pomiarowa, WKiŁ, Warszawa 1967, wydanie 1, nakład 2200 egz., stron 439, cena 55 zł.
  • J.A. Szyfrin-Kryżałowski, W.S. Mitin, Stabilność cieplna tranzystorów, WNT, wydanie 1, nakład 1710 egz., stron 179, cena 17 zł.
  • T. Kuliszewski, Transformatory telekomunikacyjne, WNT, Warszawa 1967, wydanie 1, nakład 3220 egz., stron 263, cena 35 zł.
 • CZY WIECIE, ŻE... (IV okł.)