Radioamator i Krótkofalowiec Polski, rok 29, luty 1978, 2'78

 • OGŁOSZENIA (2 strona okładki)
 • Z KRAJU I ZAGRANICY (25)
  • Satelitarny system radionawigacyjny "TRANSIT"
   Szerokie wprowadzenie satelitów dla łączności radiowej znalazło zastosowanie również w dziedzinie radionawigacji morskiej. W dotychczas rozpowszechnionych systemach, jak DECCA, LORAN czy OMEGA, osiągana dokładność zlokalizowania statku nie przekracza 2 mil morskich (około 3600 m), natomiast rozwijający się system satelitarny "Transit" umożliwia uzyskanie dokładnego położenia statku w granicach do 200 m, przy czym sama czynność dokonywania namiaru jest zautomatyzowana za pomocą komputera.
   Urządzenie tego tylu (MX1102) było demonstrowane na ostatnich MTP przez firmę Magnavox. Cztery takie urządzenia zostały dostarczone dla Polski; jedno z nich zainstalowano na statku rybackim "Sagitta" należącym do Dalmoru...


MX1102

 • Z KRAJU I ZAGRANICY (25)
  • Urządzenia Dolby do redukcji szumów
   Urządzenia DOLBY "wchodzą" już powszechnie do techniki zapisu magnetycznego i optycznego w radiofonii, filmie dźwiękowym oraz produkcji płyt gramofonowych...
  • Przyszłość płyt wizyjnych
   Jak wykazała dyskusja na konferencji "Video Disc 77" (Londyn - listopad 1977), płyty wizyjne staną się niedługo poważnym konkurentem dla magnetowidów kasetowych. W stosunku do magnetowidu, którego koszt wynosi około 1500 dol. USA, odtwarzacz płytowy będzie o połowę tańszy, zaś w stosunku do kasety z taśmą dla dwugodzinnego odtwarzania w cenie około 50 dolarów - płyta wizyjna może być tylko nieco droższa od płyt gramofonowych. Dotychczas istnieją trzy systemy płyt wizyjnych. Najstarszym historycznie jest system TELDEC, demonstrowany po raz pierwszy w 1970 r. Odtwarzanie obrazów czarno-białych trwało 4 minuty. Obecnie można już odtwarzać obraz kolorowy (z dźwiękiem) w czasie około 10 minut...
  • Radiotelefony do osobistego użytku
   Dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki cieszą się radiotelefony pracujące w tak zwanym Citizen Band (CB) - dosłownie w pasmie obywatelskim 26,965-27,405 MHz. Są to radiotelefony dostępne dla wszystkich i najczęściej montowane w samochodach osobowych. W pasmie tym mieści się 40 kanałów, przy czym moc wyjściowa nadajnika jest ograniczona do 4W (przepisami FCC)...


Radiotelefon "Fanfare 185DF" firmy FANON-COURIER


Przenośne radiotelefony typu "walkie-talkie"

 • Dynamiczne zniekształcenia intermodulacyjne wzmacniaczy tranzystorowych (27)
  Gdy opanowana została produkcja nowoczesnych tranzystorowych wzmacniaczy Hi-Fi i stały się one elektroakustycznym sprzętem powszechnego użytku, zauważono interesujące zjawisko - niektóre wzmacniacze o bardzo dobrych parametrach dawały wyniki gorsze od dobrych wzmacniaczy lampowych. Brzmienie muzyki było "twarde" o odcieniu "metalicznym" lub "szorstkim". Kilka firm produkujących sprzęt elektroakustyczny próbowało nawet wykorzystać to zjawisko do swoich interesów, propagując wzmacniacze Hi-Fi z końcowym stopniem lampowym, pracującym w klasie A lub płytkiej klasie AB. Zjawisko było tym bardziej interesujące, że porównanie subiektywne, w zasadzie identycznych co do parametrów wzmacniaczy Hi-Fi różnych firm, dawało zauważalne różnice w jakości brzmienia muzyki...
 • Generator sygnałowy dla pasma UKF (28)
  Układ generatora sygnałowego zaprojektowano i wykonano z myślą o zastosowaniu go do strojenia głowicy UKF. Ma on dwa wyjścia, z których jedno jest przeznaczone do kontroli częstotliwości (można dołączać do niego dowolny częstościomierz o rezystancji wyjściowej 50 Ω), natomiast z drugiego jest pobierane napięcie do strojenia głowicy...
 • Anteny na pasmo 70 cm (29)
  Podczas XVII Zjazdu PK UKF (Lubniewice, maj 1977 r.) przeprowadzona była szeroka dyskusja na temat anten UKF. Wykazała ona konieczność opracowania opisu takich anten, aby zaawansowany radioamator otrzymał niezbędne minimum informacji teoretycznych oraz przykłady sprawdzonych konstrukcji anten dla pasma 432 MHz...


16-elementowa antena K6HCP

 • Wydawnictwa Komunikacji i Łączności polecają (34)
  • Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich - Wiktor Chojnacki, Wyd. 1. format A5, str. 268, rys. 129, cena 46 zł.
  • Poradnik Radioamatora - Praca zbiorowa, Wyd. 1, format B6, str. 815, rys. 1001, tabl. 115, cena 200 zł
 • Przegląd schematów (35)
  Odbiorniki telewizyjne NEPTUN 424 i 624
  Odbiorniki telewizyjne Neptun 424 i 624 produkcji Gdańskich Zakładów Elektronicznych UNIMOR należą do tej samej rodziny odbiorników lampowo-tranzystorowych, co Neptun 423 i 623. Podstawę montażową stanowi jedna duża płyta "drukowana" (stąd czasem są nazywane "jednopłytowymi") z wydzielonymi modułami wzmacniacza pośr. cz. wizji i częstotliwości różnicowej fonii...
 • Układy współpracy elementów TTL z zestykami (38)
  Sterowanie i wyprowadzenie informacji do urządzeń cyfrowych realizowane jest często za pomocą elementów stykowych (przełączników, zestyków przekaźników, itp.).
  Sygnały z tych elementów przeważnie nie nadają się do bezpośredniego sterowania wejść układów cyfrowych, ponieważ podczas włączania występują zawsze drgania mechaniczne powodujące kilkakrotne krótkotrwałe rozwarcia zestyku. Czasy tych rozwarć oraz ich liczba zależy od konstrukcji mechanicznej zestyku.
  Sygnał wyjściowy elementów NAND ma w przypadku bezpośredniego sterowania z zestyku kształt przedstawiony na rys. 1...
 • Z praktyki radioamatorskiej (42)
  Bezpiecznik elektroniczny do zasilaczy
  Zasilacze sieciowe ZOT-1K, ZOT-1 i ZOT-2 są wrażliwe na zwarcia i przeciążenia, które powodują przepalanie się bezpieczników, a nawet zniszczenie zasilacza.
  Zastosowanie bezpiecznika elektronicznego nie wymaga żadnych przeróbek w układzie zasilacza, z wyjątkiem regulacji opornika R7, gdyby zaistniała konieczność wymiany uszkodzonych przy zwarciu elementów T1, T2, D2. Po dokonanej przeróbce nie trzeba regulować układu zasilacza, gdyż jego parametry techniczne nie zmieniają się, bowiem napięcie wyjściowe jest mało zależne od pobieranego prądu...


Fragment schematu zasilacza ZOT-1K (elementy dodane - oznaczono linią przerywaną)

 • Krótkofalowiec Polski (43)
  Międzynarodowe Zawody SP DX CONTEST 1977
  Wyniki, komentarze, opinie zawodników.
 • Międzynarodowy układ jednostek miar (SI) (45)
  Rozwój cywilizacji nie byłby możliwy bez jednostek miar. Każda epoka tworzyła na swoje potrzeby nowe jednostki i systemy miar. Zmieniały się one i udoskonalały w miarę rozwoju nauki i sił wytwórczych ludzkości...
 • Nowości konstrukcyjne sprzętu radiowo-telewizyjnego i technologicznego - Część II (48)
  Magnetofony i dyktafony


Magnetofon "Studio 8" firmy FERROGRAPH

 • Przegląd wydawnictw (4 strona okładki)
  • Magnetofony ZK 246 i M 240S - budowa, działanie, naprawa - Tadeusz Głuski, Mieczysław Próchnicki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977 r. Wyd. I. Nakład 15200 egz., str. 254, cena zł 40,-