Radioamator i Krótkofalowiec 1978/07-08

Radioamator i Krótkofalowiec, rok 29, lipiec-sierpień 1978, 7-8'89

[Zawartość (PDF)]

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Wystawa profesjonalnych urządzeń dźwiękowych firmy Schlumberger (161)
  • Nowy sprzęt pomiarowy firmy Rohde-Schwartz (162)
  • Nowy sprzęt elektroakustyczny firmy Revox (163)
  • Programowany odbiornik telewizyjny (163)
 • TECHNIKA RiTV
  • Gazeta telewizyjna (163)
  • Tuner AM/FM wysokiej klasy z zespołami odbiornika "amator-Stereo" (168)
 • ELEKTROAKUSTYKA
  • Mieszacze (165)
   Mieszacze zwane również mikserami służą do sumowania sygnałów pochodzących z dwóch lub większej liczby źródeł. Najczęściej spotykane przypadki zastosowania mieszaczy to: mieszanie sygnałów kilku mikrofonów, mieszanie sygnałów otrzymywanych z mikrofonów i instrumentów elektrycznych w instalacjach estradowych, mieszanie sygnału mikrofonu i sygnału otrzymywanego z gramofonu oraz "płynne przechodzenie" z jednego gramofonu na drugi w instalacjach dyskotekowych.
   W niniejszym artykule opisane są najprostsze układy mieszaczy przeznaczone do zastosowań amatorskich.
  • Korektor graficzny (182)
   Odpowiedni układ kilku filtrów aktywnych tworzy tzw. graficzny korektor charakterystyki częstotliwościowej. Układ doskonale nadaje się do powielenia w warunkach amatorskich. W układzie zaleca się stosowanie krajowych potencjometrów suwakowych SVPT-453N-22K-A.
 • RÓŻNE
  • Uniwersalny zegar fotograficzny (177)
   Rozwiązanie zegara fotograficznego, którego układ  oparto w całości na elementach krajowych. Umożliwia on odmierzanie  powtarzalnych czasów operacji od 0,5 sekundy do 1 minuty - potrzebnych przy naświetlaniu papierów (szczególnie wygodne przy wykonywaniu większej liczby odbitek) oraz czasów od 1 minuty do 15 minut (odmierzanych wielokrotnością 1 minuty) potrzebnych przy obróbce chemicznej błon i papierów. Urządzenie steruje pracą powiększalnika włączając go na żądany przeciąg czasu. Przy odmierzaniu czasów od 1 minuty do 15 minut zakończenie pomiaru jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
  • Uszkodzenia tranzystora BC337, diody BZY85C33 i układu scalonego UL1550L w OTV T6151 (179)
  • Korektor zaburzeń mowy (185)
  • Transformator TVL62 zamiast TVL42 w OTV Neptun 424 i 624 (186)
   Transformator TVL62 różni się od transformatora TVL42 tym, że zawiera prostownik półprzewodnikowy zamiast lampy DY86. Jednocześnie z zastosowaniem prostowników zamiast lamp wprowadzono układ ograniczenia prądu kineskopu.
  • Nowy radziecki sprzęt powszechnego użytku (okł. IV)
 • PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE
  • Nowy układ scalony UL1102N produkcji CEMI (187)
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Odbiornik samochodowy z odtwarzaczem RP701 (187)
   Produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka odbiornik samochodowy z odtwarzaczem RP701 umożliwia odbiór programów radiofonicznych monofonicznych, nadawanych na falach długich, średnich i ultrakrótkich oraz odtwarzanie nagrań z kaset typu Compact.
 • KĄCIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
  • Bel i decybel (187)
 • KĄCIK DLA ZMOTORYZOWANYCH
  • Obrotomierz samochodowy (189)
   Opisany poniżej obrotomierz umożliwia bieżący pomiar i obserwację prędkości obrotów w zakresie od zera do 9900 obr/min dla silników czterosuwowych i dwusuwowych o dowolnej liczbie cylindrów.
  • Automatyczny włącznik silnika samochodu (191)
   Poniżej podajemy opis układu umożliwiającego np. w zimie samoczynne uruchamianie silnika samochodowego podczas postoju, co zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika i łatwe jego uruchomienie.
  • Usprawnienie zegara samochodowego (192)
   Dodatkowym wyposażeniem samochodu kupowanego za granicą jest często zegar samochodowy. Spośród samochodów produkcji krajów demokracji ludowej w zegar taki wyposażone są samochody "ŁADA". Ponieważ wielu użytkowników "czterech kółek" ma możliwość dostania lub kupienia i zamontowania dodatkowo takiego zegara, podajemy niżej opis działania oraz propozycje usprawnienia, które przedłuży okres eksploatacji zegara.
 • Z PRASY ZAGRANICZNEJ
  • "Phasing-unit" (193)
   Spośród układów elektronicznych przeznaczonych do wytwarzania efektów dźwiękowych stosunkowo najmniej znany jest układ działający na zasadzie przesuwania fazy (tzw. "phasing unit").
   Ogólna koncepcja jego działania jest następująca: sygnał doprowadzany do wejścia układu jest doprowadzany do wyjścia dwoma kanałami. Do jednego z tych kanałów włączone są układy przesuwające fazę. Stosunek sygnału "zniekształconego" fazowo do sygnału doprowadzanego do wyjścia bezpośrednio może być regulowany.
  • Przystawka do gitary elektrycznej (194)
   Urządzenie jest przeznaczone do uzyskiwania efektów "fuzz", "wah-wah"" i "tremolo".
  • Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dla urządzeń elektroakustycznych (195)
   Zakłócenia pochodzące od stacji UKF przenikają często przez kable sieciowe i głośnikowe, działające przy tym jako anteny, do urządzeń Hi-Fi, np. gramofonów, magnetofonów, wzmacniaczy. Te niepożądane sygnały zakłócające można wyeliminować za pomocą dławika umieszczonego na przewodach sieciowych lub głośnikowych.
  • Wskaźnik dostrojenia odbiornika radiowego (195)
   Na podstawie poniżej podanego schematu można wykonać urządzenie do odbiornika radiowego z zakresem UKF, który nie ma wskaźnika dostrojenia. Układ przyłącza się do wyjścia automatycznej regulacji częstotliwości ARCz odbiornika FM.
  • Tuner bez obwodów strojonych LC (195)
   Opisany poniżej tuner jest w zasadzie generatorem RC, którego częstotliwość podstawowa jest synchronizowana częstotliwością sygnału odbieranego.
  • Wzmacniacz klasy A o mocy 1,5W (196)
   Przedstawiony interesujący układ wzmacniacza tranzystorowego pracującego w klasie A nadaje się do zastosowania, gdy sprawność energetyczna układu nie musi być wysoka. Nadaje się on na przykład do zastosowania jako dodatkowy wzmacniacz do bateryjnego odbiornika tranzystorowego zasilany z akumulatora samochodowego lub zasialacza sieciowego.
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (197)
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW (okł. IV)
  • Tomasz Bogdan, Multimetry cyfrowe, WKiŁ, Warszawa 1978, wydanie 1, nakład 8000 egz., stron 342 + 3 wkładki, cena 40 zł.