Adaptery (wyd. 3)


Andrzej Fogg "Adaptery"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, nakład 6156 egz., Warszawa 1958.

Wstęp (5)
1. Zagadnienia zapisu i odtwarzania płyt gramofonowych (8)
Rys historyczny rozwoju produkcji płyt gramofonowych. Systemy zapisu dźwięku na płytach gramofonowych. Czynniki wpływające na wysoką jakość zapisu i odtwarzania z płyt. Zapis stereofoniczny na płytach gramofonowych.
2. Gramofony i ich części (24)
Adaptery. Adapter mechanoakustyczny. Adapter magnetyczny. Adapter dynamiczny. Adapter o zmiennej oporności magnetycznej. Adapter piezoceramiczny. Adapter elektrostrykcyjny. Adapter elektronowy. Adapter z modulacją częstotliwości. Adaptery do odtwarzania płyt normalnorowkowych o 78 obr/min oraz drobnorowkowych o 45 i 33  i 1/3 obr/min.
Igły czytające. Igły jednorazowe. Igły wielokrotne. Dopasowanie i prowadzenie igły w rowku.
Ramię adaptera. Kąt prowadzenia, kąt kompensacji i błąd prowadzenia. Nadmierne zużywanie płyt. Zniekształcenia spowodowane złym prowadzeniem adaptera.
Napęd.
3. Urządzenia wzmacniające i odsłuchowe do odtwarzania płyt gramofonowych (78)
Wzmacniacze odtwarzające. Wzmacniacze napięciowe. Wzmacniacze mocy. Obudowy do głośników.
4. Badania adapterów i kanałów odtwarzających (115)
Pomiar skuteczności adaptera. Pomiar zniekształceń nieliniowych. Pomiar zdolności prowadzenia i zniekształceń intermodulacyjnych. Pomiar poziomu szumów. Pomiar nacisku igły na rowek.
Wykaz piśmiennictwa (127)