Zmiana układu naprawianych odbiorników radiowych


Franciszek J. Gajewski "Zmiana układu naprawianych odbiorników radiowych"
Nakładem autora, Zakopane, 1947

Zmiany układu odbiorników radiowych - przykłady z praktyki radiotechnicznej
Zagadnienie opłacalności zmiany badanego układu (5)
Problem zwiększenia czułości odbiornika (5)
Problem powiększania czułości małej superheterodyny (6)
Zwiększanie siły dźwięku odbiornika (6)
Różnica między odbiornikami fabrycznymi a amatorskimi (6)
Usuwanie wad nowozbudowanej superheterodyny (7)
Zapobieganie niewyraźnemu odtwarzaniu dźwięków (7)
Zmiana układu odbiorników bateryjnych (8)
Zmiana układu odbiorników pracujących na prądzie zmiennym (8)
Zmiana układu odbiorników pracujących na prądzie stałym (8)
Zmiana układu odbiorników na układy uniwersalne (9)
Polepszanie jakości dźwięku (9)
Regulowanie i strojenie odbiorników radiowych (9)
Regulowanie odbiorników (10)
Strojenie odbiorników (12)
Strojenie stopnia wysokiej częstotliwości (13)
Strojenie superheterodyn (14)
Przykłady z praktyki napraw (17)