L.P. Hunter "Elektronika półprzewodnikowa"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2690 egz., Warszawa, 1960
(tłumaczył A. Królikowski)

 • Wykaz najważniejszych symboli (13)
 • Część I: Fizyka tranzystorów, diod i komórek fotoelektrycznych
 1. Właściwości tranzystorów (21)
 2. Przewodnictwo elektronowe w ciałach stałych (32)
 3. Prostowanie w ciałach stałych (49)
 4. Działanie tranzystora (71)
 5. Przewodnictwo fotoelektryczne i komórki fotoelektryczne (118)
 • Część II: Technologia tranzystorów, diod i komórek fotoelektrycznych
 1. Przygotowanie materiału półprzewodnikowego (137)
 2. Metody przygotowania złącz p-n (178)
 3. Styki metalu z półprzewodnikiem (210)
 4. Obudowy przyrządów półprzewodnikowych (231)
 5. Rozważania na temat projektowania przyrządów półprzewodnikowych (254)
 • Część III: Projektowanie obwodów i zastosowanie tranzystorów, diod i komórek fotoelektrycznych
 1. Wzmacniacze małej częstotliwości (275)
 2. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości i wzmacniacze wizyjne (253)
 3. Wzmacniacze sprzężone bezpośrednio (392)
 4. Generatory tranzystorowe (427)
 5. Tranzystorowe układy wyłączające (454)
 6. Obwody zbudowane na specjalnych przyrządach półprzewodnikowych (534)
 • Część IV: Materiały pomocnicze
 1. Analiza graficzna obwodów nieliniowych (569)
 2. Analiza obwodów metodą macierzy (600)
 3. Pomiary parametrów przyrządów półprzewodnikowych (617)
 4. Pomiary parametrów półprzewodników (643)
 • Bibliografia (660)
 • Wykaz literatury (663)