Instrukcja obsługi magnetofonu "Melodia"
Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka, Warszawa
(Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych "Reklama", Warszawa, 1961

 • Gniazdka Połączeniowe (3)
 • Założenie taśmy (4)
 • Elementy manipulacyjne (4)
 • Przełączanie prędkości przesuwu taśmy (6)
 • Regulator barwy dźwięku (6)
 • Przełączanie zapisu na ścieżkę II (7)
 • Zapis audycji z odbiornika (8)
 • Zapis z gramofonu (8)
 • Odczytywanie nagranej taśmy (9)
 • Odtwarzanie przez odbiornik lub wzmacniacz (9)
 • Wyłączanie magnetofonu (9)
 • Klejenie taśmy (9)
 • Przechowywanie nagranych taśm (10)
 • Użytkowanie i konserwacja (10)
 • Dane techniczne (10)
 • Kompletacja (11)
 • Gwarancja techniczna (11)