Czesław Klimczewski "ABC radioamatora"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 35000 + 150 egz., Warszawa, 1953

 • Wstęp (5)
 • I. ELEKTRYCZNOŚĆ (7)
  O prądzie elektrycznym.
  Natężenie prądu elektrycznego.
  Napięcie elektryczne.
  Napięcie i prąd elektryczny.
  Wat, kilowat, kilowatogodzina.
  O prądzie elektrycznym i jego działaniu.
  Opór elektryczny.
  Zależność pomiędzy prądem, napięciem i oporem.
  Prąd zmienny.
  Prąd zmienny i częstotliwość.
  Działanie cieplne prądu elektrycznego.
  Chemiczne działanie prądu elektrycznego.
  Działanie elektromagnetyczne prądu elektrycznego.
  Magnetyzm i elektromagnetyzm.
  Działanie dynamiczne prądu elektrycznego.
  Działanie indukcyjne prądu elektrycznego.
  Kondensatory i ich działanie.
  Cewki i dławiki.
  Transformatory i ich działanie.
 • II. RADIOTECHNIKA (86)
  Mikrofon.
  Od mikrofonu do stacji nadawczej.
  Stacja nadawcza.
  Między stacją nadawczą a odbiornikiem.
  O falach elektromagnetycznych.
  Anteny odbiorcze.
  Odbiór.
  Rezonans i strojenie.
  Prąd zmienny i jego prostowanie.
  Detekcja w odbiorniku.
  Zmiana prądów elektrycznych na dźwięk.
  Głośnik.
  Lampa katodowa.
  Działanie wzmacniające lampy.
  Działanie prostownicze lampy.
  Działanie lamp w odbiorniku.
  Zasilanie odbiorników sieciowych.
  Działanie filtrów przeciwzakłóceniowych.
  Regulacja barwy tonu.
  Działanie obwodów strojonych i eliminatorów.
  Adapter gramofonowy i jego działanie.
  Wzmacniacz i jego działanie.
  Antena ramowa.
  Wpływ ilości obwodów i lamp na odbiór.
 • III. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE (198)
  Anteny zewnętrzne.
  Doprowadzenie anteny.
  Uziemienie i przeciwwaga.
  Przepisy o zakładaniu anten zewnętrznych.
  Anteny wewnętrzne.
  Anteny zastępcze.
  Nieco teorii.
  Wybór odbiornika.
  Konserwacja i obsługa baterii.
  Elektryczna sieć oświetleniowa.
  Wskazówki dla radiosłuchaczy.
  Akustyka i głośnik.
  Eliminatory i filtry selekcyjne.
  Elektryczna reprodukcja płyt.
  Podział fal radiofonicznych.
  O strojeniu i obsłudze odbiorników.
  Symbole radiotechniczne.
  Schemat i wygląd podstawy odbiornika.
 • IV. MONTUJEMY SAMI (280)
  1. Budujemy aparaty kryształkowe (280)
  Aparat 1.
  Aparat 2.
  Aparat 3.
  2. Bateryjne wzmacniacze małej częstotliwości (295)
  Jednolampowy wzmacniacz bateryjny.
  Dwulampowy wzmacniacz bateryjny.
  Wzmacniacz małej częstotliwości zasilany prądem zmiennym z sieci oświetleniowej (306)