Czesław Klimczewski "ABC radioamatora"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1956

 • Wstęp (5)
 • I. ELEKTRYCZNOŚĆ
  O prądzie elektrycznym (7)
  1. Natężenie prądu elektrycznego (10)
  2. Napięcie elektryczne (13)
  3. Napięcie i prąd elektryczny (17)
  4. Wat, kilowat, kilowatogodzina (20)
  5. O prądzie elektrycznym i jego działaniu (23)
  6. Oporność elektryczna (26)
  7. Zależność miedzy prądem, napięciem i opornością (29)
  8. Prąd zmienny (31)
  9. Prąd zmienny i częstotliwość (34)
  10. Działanie cieplne prądu elektrycznego (36)
  11. Działanie chemiczne prądu elektrycznego (39)
  12. Działanie elektromagnetyczne prądu elektrycznego (42)
  13. Magnetyzm i elektromagnetyzm (45)
  14. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego (48)
  15. Działanie indukcyjne prądu elektrycznego (51)
  16. kondensatory i ich działanie (56)
  17. Cewki i dławiki (67)
  18. Transformatory i ich działanie (70)
 • II. RADIOTECHNIKA
  1. Mikrofon (86)
  2. Od mikrofonu do stacji nadawczej (89)
  3. Stacja nadawcza (91)
  4. Między stacją nadawczą a odbiornikiem (94)
  5. O falach elektromagnetycznych (98)
  6. Anteny odbiorcze (101)
  7. Odbiór (104)
  8. Rezonans i strojenie (107)
  9. Prąd zmienny i jego prostowanie (113)
  10. Detekcja w odbiorniku (116)
  11. Zamiana prądów elektrycznych na dźwięki (119)
  12. Głośnik (122)
  13. Lampa elektronowa (125)
  14. Działanie wzmacniające lampy (140)
  15. Działanie prostownicze lampy (143)
  16. Działanie lamp w odbiorniku (149)
    a. Audion (149)
    b. "Reakcja", czyli "sprzężenie zwrotne" (150)
    c. Wzmacniacz małej częstotliwości (151)
    d. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości (152)
    e. Lampa mieszająca (155)
    f. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości (156)
    g. Zasilanie aparatu (157)
  17. Zasilanie odbiorników sieciowych (158)
  18. Działanie filtrów przeciwzakłócających (165)
  19. Regulacja barwy tonu (173)
  20. Działanie obwodów strojonych i eliminatorów (176)
  21. Adapter gramofonowy i jego działanie (182)
  22. Wzmacniacz i jego działanie (188)
  23. Antena ramowa (192)
  24. Wpływ ilości obwodów i lamp na odbiór (195)
 • III. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
  1. Anteny zewnętrzne (198)
  2. Doprowadzenie anteny (213)
  3. Uziemienie i przeciwwaga (215)
  4. Przepisy o zakładaniu anten zewnętrznych (219)
  5. Anteny wewnętrzne (221)
  6. Anteny zastępcze (224)
  7. Nieco teorii (226)
  8. Wybór odbiornika (228)
    a. Odbiorniki sieciowe (228)
    b. Odbiorniki bateryjne (230)
    c. Inne uwagi o odbiornikach (230)
  9. Konserwacja i obsługa baterii (232)
  10. Elektryczna sieć oświetleniowa (241)
  11. Wskazówki dla radiosłuchaczy (244)
  12. Akustyka i głośnik (249)
  13. Eliminatory i filtry selekcyjne (251)
  14. Elektryczna reprodukcja płyt (253)
  15. Podział fal radiofonicznych (256)
  16. O strojeniu i obsłudze odbiorników (261)
  17. Symbole radiotechniczne (270)
  18. Schemat i wygląd podstawy odbiornika (277)
 • IV. MONTUJEMY SAMI
  1. Budujemy aparaty kryształkowe (180)
    a. aparat 1 (280)
    b. aparat 2 (285)
    c. aparat 3 (291)
  2. Bateryjne wzmacniacze małej częstotliwości (295)
    a. Jednolampowy wzmacniacz bateryjny (296)
    b. Dwulampowy wzmacniacz bateryjny (302)
  3. Wzmacniacz małej częstotliwości zasilany prądem zmiennym z sieci oświetleniowej (306)