Czesław Klimczewski "ABC radioamatora"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 6 przerobione i uzupełnione, Warszawa, 1964

 • Wstęp (5)
 • Od czego się to zaczęło (6)
 • I. Elektryczność
  1. Trochę o budowie materii, atomach, elektronach i prądzie elektrycznym (7)
  2. Natężenie prądu elektrycznego (15)
  3. Napięcie elektryczne i SEM (18)
  4. Zależność między napięciem i prądem elektrycznym (23)
  5. Wat, kilowat, kilowatogodzina - energia elektryczna (26)
  6. O prądzie elektrycznym i jego działaniu (29)
  7. Oporność elektryczna, oporniki i ich obciążalność (31)
  8. Zależność między prądem, napięciem i opornością (35)
  9. Prąd zmienny (37)
  10. Okres i częstotliwość prądu zmiennego (38)
  11. Działanie cieplne prądu elektrycznego (41)
  12. Działanie chemiczne prądu elektrycznego (44)
  13. Działanie magnetyczne prądu elektrycznego (46)
  14. Magnetyzm (50)
  15. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego (53)
  16. Działanie indukcyjne prądu elektrycznego oraz samoindukcja (57)
  17. Kondensatory i ich działanie. Pojemność elektryczna (66)
  18. Cewki i dławiki (75)
  19. Równoległe i szeregowe łączenie oporników, cewek i kondensatorów (78)
  20. Transformatory i ich działanie (80)
 • II. Radiotechnika
  1. Mikrofon (94)
  2. Od mikrofonu do stacji nadawczej (97)
  3. Radiostacja nadawcza i jej zadania (100)
  4. Modulacja amplitudy i modulacja częstotliwości (106)
  5. O rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych w przestrzeni (110)
  6. Anteny odbiorcze (114)
  7. Odbiór (119)
  8. Rezonans i obwody rezonansowe. Strojenie odbiorników (121)
  9. Rezonansowe obwody strojone (rezonans równoległy) (126)
  10. Eliminatory. Szeregowe obwody rezonansowe (132)
  11. Prąd zmienny i jego "prostowanie" (135)
  12. Detekcja w odbiorniku (138)
  13. Zamiana prądów małej częstotliwości na dźwięki (141)
  14. Głośnik (145)
  15. Lampa elektronowa (148)
  16. Działanie wzmacniające lampy elektronowej (160)
  17. Działanie prostownicze lampy elektronowej (163)
  18. Działanie lamp w odbiorniku (169)
  Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu. Odbiorniki superheterodynowe.
  19. Wiadomości o tranzystorach (177)
  20. Zasilanie odbiorników prądem z sieci i zakłócenia przemysłowe (182)
  21. Działanie filtrów przeciwzakłóceniowych (187)
  22. Regulacja "barwy dźwięku" (187)
  23. Stereofonia (195)
  24. Adapter gramofonowy i jego działanie (202)
  25. Magnetyczny zapis dźwięku. Magnetofony (209)
  26. Wzmacniacz m.cz. i jego działanie (213)
  27. Anteny kierunkowe (217)
  28. Wpływ liczby obwodów rezonansowych i lamp (lub tranzystorów) na odbiór (220)
 • III. Wskazówki praktyczne
  1. Anteny zewnętrzne (224)
  2. Doprowadzenie anteny (239)
  3. Uziemienie (242)
  4. Dodatkowe uwagi o zakładaniu anten zewnętrznych (245)
  5. Anteny wewnętrzne i ferrytowe (248)
  6. Anteny zastępcze (251)
  7. Wybór odbiornika radiowego (252)
  Odbiorniki sieciowe. Odbiorniki bateryjne. Inne uwagi o odbiornikach radiowych.
  8. Konserwacja i obsługa baterii i akumulatorów (257)
  9. Elektryczna sieć oświetleniowa (267)
  10. Dalsze uwagi dla radiosłuchaczy (269)
  11. Kilka uwag o akustyce i głośniku (273)
  12. Elektryczne odtwarzanie nagrań z płyt gramofonowych (277)
  13. Uwagi o eksploatowaniu magnetofonów (280)
  14. Podział fal radiofonicznych (282)
  15. O strojeniu i obsłudze odbiorników (287)
  16. Symbole radiotechniczne (293)
 • IV. Spróbujmy zmontować sami
  1. Montujemy aparaty detektorowe (301)
  2. Trzystopniowy tranzystorowy wzmacniacz m.cz (313)
  3. Dwustopniowy lampowy wzmacniacz sieciowy (320)

  Zakończenie (327)