W. Kozak, H. Steinmetz "Budowa i obsługa własnego radiowęzła"
Nasza Księgarnia, wydanie 1, Warszawa, 1956

 • Zanim przystąpicie do pracy (5)
 • I. Zasada działania radiowęzła (9)
  Mikrofony
  Adapter gramofonowy
  Wykorzystanie radioodbiornika w radiowęźle
 • II. Wzmacniacze małej częstotliwości (32)
  Wzmocnienie końcowe
  Układ przeciwsobny wzmacniacza małej częstotliwości
 • III. Zasadnicze typy głośników stosowane do radiofonizacji różnych obiektów (49)
 • IV. Budowa prostego radiowęzła małej i średniej mocy (57)
  Zaplanowanie radiofonizacji obiektu
  Umieszczenie głośników
  Warsztat naprawczy
  Przykład zaprojektowania radiofonizacji szkoły
 • V. Samodzielna budowa wzmacniacza małej mocy (67)
  Części składowe wzmacniacza
  Próba części składowych
  Sprawdzenie wykonanych połączeń
  Budowa wzmacniacza końcowego o mocy 25W
 • VI. Radiowęzeł średniej mocy (115) 
  Wyposażenie radiowęzła
 • VII. Zasada przeprowadzania instalacji głośnikowych (125)
  Budowa instalacji natynkowej
 • VIII. Możliwości dalszej rozbudowy i udoskonalenia radiowęzła (135)