Katalog sprzętu radjotechnicznego na rok 1936


"Katalog sprzętu radjotechnicznego na rok 1936"
Przemysł Radjowy "Supra", Warszawa