Tadeusz Konopiński, Ryszard Pac, "Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1964

 • Wykaz ważniejszych oznaczeń (7)
 1. Wiadomości podstawowe (9)
  1.1. Zasada działania transformatora i jego schemat zastępczy (11)
  1.2. Konstrukcyjne rozwiązania transformatorów (17)
 2. Materiały stosowane do wyrobu transformatorów (23)
  2.1. Materiały magnetyczne (23)
  Ogólne właściwości materiałów magnetycznych. Wpływ szczeliny i kształtu rdzenia na jego właściwości magnetyczne. Materiały magnetyczne stosowane na rdzenie.
  2.2. Rodzaje rdzeni transformatorów (49)
  2.3. Technologia wytwarzania rdzeni (58)
  2.4. Materiały izolacyjne stosowane do wyrobu transformatorów, dławików i wzmacniaczy magnetycznych (62) 2.5. Dobór układu izolacyjnego (72)
  2.6. Przewody i sposób wykonywania uzwojeń (78)
 3. Transformatory urządzeń zasilających (82)
  3.1. Transformatory żarzeniowe (82)
  3.2. Transformatory anodowo-żarzeniowe (88)
  Dobór kształtów rdzeni. Chłodzenie transformatorów. Dobór indukcji i dopuszczalnej gęstości prądu. Projektowanie transformatorów anodowo-żarzeniowych.
  3.3. Sprawdzanie transformatorów zasilających (116)
 4. Autotransformatory (119)
 5. Dławiki filtrów (121)
  5.1. Sposób wykonywania dławików i materiały służące do ich produkcji (121)
  5.2. Projektowanie dławików pracujących ze składową stałą (122)
  5.3. Sprawdzanie dławików (129)
 6. Dławiki regulacyjne i wzmacniacze magnetyczne (132)
  6.1. Niektóre charakterystyki materiałów stosowanych na rdzenie dławików nasycanych (133)
  6.2. Podstawowe układy wzmacniaczy magnetycznych (139)
  6.3. Wzmacniacze bez sprzężenia zwrotnego (141)
  6.4. Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym (150)
  Wzmacniacze z zewnętrznym sprzężeniem zwrotnym. Wzmacniacze z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym.
  6.5. Stała czasowa wzmacniaczy magnetycznych (158)
  6.6. Projektowanie wzmacniaczy magnetycznych (159)
  Wybór układu i zaworów prostowniczych. Energetyczna sprawność wzmacniaczy magnetycznych. Określenie wymiarów rdzeni wzmacniacza magnetycznego pracującego bez sprzężenia zwrotnego. Przebieg obliczania dławików nasycanych. Projektowanie wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym.
 7. Transformatory małej częstotliwości (175)
  7.1. Charakterystyka częstotliwościowa transformatora małej częstotliwości (175)
  7.2. Indukcyjności rozproszenia i pojemności transformatorów (183)
  7.3. Dobór materiału rdzenia i indukcji w transformatorach małej częstotliwości (185)
  7.4. Sprawność i przekładnia transformatorów małej częstotliwości (187)
  7.5. Określenie wymagań stawianych transformatorom małej częstotliwości (187)
  7.6. Projektowanie transformatorów małej częstotliwości (189)
  7.7. Sprawdzanie transformatorów małej częstotliwości (194)
 8. Transformatory impulsowe (196)
  8.1. Odpowiedź transformatora na impuls prostokątny (196)
  8.2. Projektowanie transformatorów impulsowych (205)
 9. Uzupełnienia (211)
  9.1. Szybka metoda obliczania napięć transformatorów zasilających (211)
  9.2. Ekranowanie transformatorów (216)
  9.3. Układ Scotta (218)
  9.4. Tablice dodatkowe (219)

  Literatura (223)