Tadeusz Konopiński, Ryszard Pac "Transformatory i dławiki urządzeń elektronicznych"
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 2, rozszerzone i poprawione, Warszawa, 1967

"W książce omówiono podstawowe elementy urządzeń elektronicznych zaopatrzone w rdzenie z materiałów magnetycznie miękkich. Podano zasady działania i projektowania transformatorów, dławików i wzmacniaczy magnetycznych oraz liczne przykłady obliczeń, a także konkretne wskazówki projektowe w postaci wzorów, tablic i wykresów.
Książka jest przeznaczona dla techników i inżynierów oraz studentów szkół wyższych, interesujących się zagadnieniami teorii, obliczania, konstrukcji transformatorów, dławików i wzmacniaczy magnetycznych."

 • Wykaz ważniejszych oznaczeń (11)
 1. Wiadomości podstawowe (13)
  Zasada działania transformatora i jego schemat zastępczy. Dławiki i ich schematy zastępcze. Konstrukcyjne rozwiązania transformatorów i dławików.
 2. Materiały stosowane do wyrobu transformatorów (33)
  Materiały magnetyczne. Rodzaje rdzeni transformatorów. Technologia wytwarzania rdzeni. Materiały izolacyjne stosowane do wyrobu transformatorów, dławików i wzmacniaczy magnetycznych. Dobór układu izolacyjnego. Przewody i sposób wykonywania uzwojeń.
 3. Transformatory urządzeń zasilających (108)
  Transformatory żarzeniowe. Transformatory impulsowe. Transformatory anodowo - żarzeniowe. Sprawdzanie transformatorów zasilających.
 4. Autotransformatory (154)
 5. Dławiki filtrów (157)
  Sposób wykonywania dławików i materiały służące do ich produkcji. Projektowanie dławików pracujących ze składową stałą. Sprawdzanie dławików.
 6. Dławiki regulacyjne i wzmacniacze magnetyczne (169)
  Niektóre charakterystyki materiałów stosowanych na rdzenie dławików nasycanych. Podstawowe układy wzmacniaczy magnetycznych. Wzmacniacze bez sprzężenia zwrotnego. Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym. Stała czasowa wzmacniaczy magnetycznych. Projektowanie wzmacniaczy magnetycznych. Wzmacniacze magnetyczne jako układy zapłonowe.
 7. Magnetyczne stabilizatory napięcia (218)
  Zalety i wady magnetycznych stabilizatorów napięcia. Podstawowe układy magnetycznych stabilizatorów napięcia. Projektowanie stabilizatorów magnetycznych.
 8. Transformatory małej częstotliwości (226)
  Charakterystyka częstotliwościowa transformatora małej częstotliwości. Indukcyjność rozproszenia i pojemności transformatorów. Zniekształcenia nieliniowe. Dobór materiału rdzenia i indukcji w transformatorach małej częstotliwości. Sprawność i przekładnia transformatorów małej częstotliwości. Określenie wymagań stawianych transformatorom małej częstotliwości. Projektowanie transformatorów małej częstotliwości. Sprawdzanie transformatorów małej częstotliwości.
 9. Transformatory i dławiki wielkiej częstotliwości (249)
 10. Transformatory impulsowe (259)
  Odpowiedź transformatora na impuls prostokątny. Projektowanie transformatorów impulsowych.
 11. Uzupełnienia (274)
  Szybka metoda obliczania napięć transformatorów zasilających. Ekranowanie transformatorów. Układ Scotta. Indukcyjność cewek bezrdzeniowych. Tablice dodatkowe.

  Literatura (292)