Anteny i ich zastosowanie (wyd. 1)


D.P. Linde "Anteny i ich zastosowanie"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 8132 egz., Warszawa 1955

 • Przedmowa do wydania radzieckiego (5)
 • Wstęp (7)
 • Rozdział I. Linie długie (13)
  Co to jest linia długa? Jak rozchodzą się fale elektromagnetyczne wzdłuż przewodów?
  Linia o skończonej długości, bez strat, otwarta na końcu.
  Zjawiska zachodzące w linii zwartej na końcu.
  Linia zamknięta obciążeniem biernym.
  Linia o obciążeniu dowolnym.
  Linia obciążona opornością czynną.
  Linia ze stratami energii.
  Linie stosowane w praktyce.
  Pomiary linii zasilających.
  Szczególne przypadki stosowania linii długich.
 • Rozdział II. Promieniowanie energii elektromagnetycznej (53)
  Zasady budowy urządzeń promieniujących.
  Dipol symetryczny.
  Wpływ gleby na promieniowanie anten.
  Niesymetryczny dipol uziemiony.
  Częstotliwości rezonansowe anten. Harmoniczne anten.
  Urządzenia antenowe współfazowe i przeciwfazowe. Reflektory i direktory.
  Promieniowanie anten nad powierzchnią ziemi o dobrej i złej przewodności.
  Układy antenowe z dipoli.
  Antena ramowa.
 • Rozdział III. Urządzenia antenowe zakresu radiofonicznego i pośredniego (103)
  Właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych zakresu radiofonicznego.
  Anteny radiofoniczne.
  Właściwości rozchodzenia się fal o długości pośredniej.
  Anteny amatorskie dla fal o długości pośredniej.
  Budowa uziemień i przeciwwag.
 • Rozdział IV. Anteny krótkofalowe (117)
  Właściwości rozchodzenia się fal krótkich.
  Układy antenowe o słabej kierunkowości.
  Anteny wielozakresowe.
  Anteny kierunkowe.
  Anteny z falą bieżącą.
  Anteny kierunkowe o zwartej konstrukcji.
  Anteny ze zmienną charakterystyką kierunkowości.
 • Rozdział V. Anteny ultrakrótkofalowe (170)
  Właściwości rozchodzenia się fal ultrakrótkich.
  Własności anten dla fal metrowych.
  Anteny ultrakrótkofalowe o słabej kierunkowości.
  Kierunkowe anteny ultrakrótkofalowe.
 • Rozdział VI. Sprzężenie generatora z anteną (182)
  Układy sprzęgające przy zasilaniu anteny za pomocą linii z falą bieżącą.
  Układy sprzęgające przy zasilaniu anteny za pomocą linii z falą stojącą.
  Układy symetryzujące.
  Anteny zastępcze.