Elektryczne przyrządy pomiarowe (wyd. 3)


Stefan Lebson "Elektryczne przyrządy pomiarowe"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3, Warszawa, 1968

1. Mierniki elektryczne, wiadomości ogólne (9)
2. Mierniki magnetoelektryczne (57)
3. Mierniki magnetoelektryczne o prostownikach stykowych (98)
4. Mierniki magnetoelektryczne o prostownikach elektromechanicznych (118)
5. Mierniki termoelektryczne (127)
6. Mierniki magnetoelektryczne ilorazowe (136)
7. Mierniki o magnesie ruchomym (146)
8. Mierniki elektromagnetyczne (155)
9. Mierniki elektromagnetyczne ilorazowe (180)
10. Elektromagnetyczne częstościomierze ilorazowe (191)
11. Mierniki elektrodynamiczne (195)
12. Mierniki indukcyjne (252)
13. Mierniki elektrostatyczne (268)
14. Mierniki cieplne (279)
15. Galwanometry magnetoelektryczne (287)
16. Galwanometry balistyczne (300)
17. Strumieniomierze (312)
18. Galwanometry wibracyjne (318)
19. Galwanometry elektrostatyczne (330)
20. Liczniki energii elektrycznej prądu zmiennego (340)
21. Liczniki prądu stałego (354)
22. Przyrządy rejestrujące (368)
23. Przekładniki prądu zmiennego (386)
24. Przekładniki prądu stałego (405)
25. Wzorce jednostek wielkości elektrycznych (415)
Skorowidz rzeczowy (440)