Henryk Łukasiak, "W fabryce odbiorników radiowych"
cykl: Zwiedzajmy fabryki i zakłady, zeszyt 9.
Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", Warszawa, 1950

Wstęp (1)
Poznajemy się z radioodbiornikiem (2)
Opory (10)
Cewki (14)
Kondensatory (18)
Obwody rezonansowe (23)
Przełącznik zakresów fal (25)
Lampy (27)
Głośnik (30)
Regulator siły głosu (33)
Skala i napęd (34)
Chassis odbiornika (35)
Skrzynka (37)
Główne typy radioodbiorników (39)
Idziemy obejrzeć fabrykę  (43)
Laboratorium (44)
W biurze konstrukcyjnym (50)
Przygotowanie produkcji (51)
Produkcja (52)
Kontrola części składowych (57)
Montaż odbiornika (58)
Opuszczamy fabrykę (63)
Polski przemysł radiowy (63)
Zakończenie (69)
Dodatek ilustrowany: Zwiedzamy fabrykę radioodbiorników.