Radiotechnika bez wielkich problemów (wyd. 1)


Otto Limann "Radiotechnika bez wielkich problemów"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 40000 + 200 egz., Warszawa, 1978
(z języka niemieckiego przełożył Leonard Niemcewicz)

 1. Wstęp (21)
  Skale i liczby.
 2. Zagadnienia podstawowe (28)
  Napięcie, moc, rezystancja. Dopasowanie napięciowe. Dopasowanie mocowe. Napięcia przemienne. Pojemności. Indukcyjności. Obwody drgań i fale elektryczne. Anteny odbiorcze. Modulacja nadajników.
 3. Podzespoły bierne (59)
  Rezystory stałe. Rezystory nastawne, rezystory obrotowe. Rezystory, których rezystancja zależy od temperatury oraz od napięcia. Kondensatory. Cewki. Transformatory.
 4. Układy elementów (74)
  Człony RC. Właściwości obwodów drgających. Kąt fazowy w obwodach drgających. Szczególne przypadki obwodów drgających. Człony LC jako filtry. Obwody sprzężone.
 5. Diody (94)
  Właściwości. Zastosowania.
 6. Tranzystory (104)
  Tranzystor bipolarny. Parametry robocze tranzystora. Tranzystor polowy.
 7. Lampy elektronowe (120)
  Diody próżniowe. Lampy wzmacniające.
 8. Podstawowe układy wzmacniające (129)
  Podstawowe układy z tranzystorami bipolarnymi. Podstawowe układy z tranzystorami polowymi. Podstawowe układy lampowe. Przebiegi sygnałów na płaszczyznach charakterystyk. Wielostopniowe układy podstawowe. Wzmacniacze różnicowe. Wzmacniacz przeciwsobny.
 9. Sprzężenie zwrotne - technika regulacji (153)
  Samowzbudzenie - dodatnie sprzężenie zwrotne. Oscylatory tranzystorowe. Oscylatory lampowe. Oscylatory sterowane. Ujemne sprzężenie zwrotne. Regulacje. Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW). Dostrajanie automatyczne. Stabilizacja zasilania.
 10. Prostowniki i demodulatory (189)
  Prostowniki sieciowe. Demodulatory AM. Demodulatory FM. Dekodery stereofoniczne.
 11. Przetworniki elektroakustyczne i metody zapisywania dźwięku (214)
  Podstawowe typy przetworników. Głośnik. Przetworniki dźwięków. Metody zapisywania dźwięków. Adapter. Taśma magnetyczna jako nośnik dźwięku.
 12. Od odbiornika jednoobwodowego do superheterodyny (228)
  Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu. zasada działania odbiornika superheterodynowego. Ogólne właściwości odbiornika superheterodynowego. 
 13. Sprzężenie z anteną i wzmocnienie w.cz. (238)
  Sprzężenie anteny na zakresach AM. Anteny ferrytowe. Anteny samochodowe. Anteny UKF. Wzmocnienie w.cz. na zakresach AM. Stopnie wstępne UKF.
 14. Stopnie mieszające (251)
  Mieszanie sumacyjne. Mieszanie iloczynowe. Strojenie odbiornika superheterodynowego. Strojenie za pomocą kondensatora obrotowego i przełączanie zakresów. Strojenie wariometryczne. Strojenie diodowe.
 15. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości (278)
  Regulacja wzmocnienia i ograniczenie amplitudy. Ogranicznik amplitudy. Wkłady wzmacniaczy. Układy dekoderów stereofonicznych.
 16. Wzmacniacze małej częstotliwości (298)
  Sprzężenie RC. Sprzężenie transformatorowe. Człony nastawcze małej częstotliwości. Przykłady układów. Wzmacniacze stereofoniczne. Układy zabezpieczające w stopniach m.cz. Urządzenia Hi-Fi. Połączenia wtykowe we wzmacniaczach m.cz.
 17. Zasilanie (324)
  Odbiorniki domowe. Odbiorniki turystyczne. Odbiornik samochodowy.
 18. Odbiorniki radiofoniczne pierwszej i drugiej generacji (336)
  Typy odbiorników.
 19. Układy scalone dla trzeciej generacji (347)
 20. Wyposażenie odbiorników luksusowych (364)
 • Wskaźnik dostrojenia. Klawisze do wybierania określonych stacji. Dostrojenie automatyczne.