K. Majkowski "Akumulatory"
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, nakład 10000 egz., Warszawa, 1949

Przedmowa (3)
I. Podstawowe prawa i zjawiska elektrolizy (5)
Jony i dysocjacja elektrolityczna.
Mechanizm przechodzenia prądu przez elektrolity.
Oporność właściwa elektrolitów.
Prawa Faradaya.
Powstawanie siły elektromotorycznej na styku dwóch różnorodnych przewodników.
Charakterystyczne zespoły elektrod i elektrolitów.
Polaryzacja elektrod i siła elektromotoryczna polaryzacji.
II. Rodzaje akumulatorów (37)
III. Akumulatory ołowiowe (40)
IV. Obsługa akumulatorów ołowiowych (99)
V. Akumulatory ługowe (zasadowe) (112)
VI. Obsługa akumulatorów ługowych (153)
VII. Wybór systemu baterii (156)
Wykaz symboli (161)
Skorowidz (163)
Wykaz tablic (165)