Badania i pomiary oscylografem (wyd. 2)


Bèla Magyari "Badania i pomiary oscylografem"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, nakład 5000 + 180 egz., Warszawa, 1966

Fragment wstępu
"Powszechnie wiadomo, że wizualne przedstawianie zjawisk jest najbardziej zrozumiałe i najbardziej atrakcyjne spośród wszystkich innych sposobów. Szczególnie dotyczy to zjawisk zachodzących w urządzeniach tele- i radiotechnicznych.
Jeżeli nawet do pomiarów odpowiednich przebiegów używa się przyrządów pomiarowych, to i tak najczęściej dany przebieg przedstawia się graficznie w postaci pewnej krzywej, otrzymanej na podstawie pomiarów dokonanych w poszczególnych jej punktach.
Przy przebiegach szybko zmieniających się nie zawsze jest to możliwe, dlatego w tym przypadku dużą przysługę może oddać przyrząd, który umożliwia ich obserwację nawet wtedy, gdy za pomocą innych metod jest to prawie lub w ogóle niemożliwe. Przyrządem tym jest oscyloskop lub oscylograf katodowy."

Wstęp (7)
1. Wiadomości ogólne (9)
1.1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiarów (9)
1.1.1. Ustawianie oscyloskopu (9)
1.1.2. Włączanie oraz ustawianie jaskrawości i ostrości plamki (10)
1.1.3. Zjawisko astygmatyzmu (11)
1.1.4. Szerokość obrazu (12)
1.1.5. Wysokość obrazu (13)
1.1.6. Synchronizacja (14)
1.1.7. Właściwy dobór stosunku częstotliwości podstawy czasu do częstotliwości mierzonej (15)
1.1.8. Ogólne możliwości wykorzystania oscyloskopu (17)
1.2. Pomiary wielkości obrazu i wartości badanego napięcia (17)
1.2.1. Liniowość wskazań oscyloskopu (18)
1.2.2. Odczytywanie odchylenia plamki (18)
1.2.3. Dokładność odczytu odstępu linii (19)
1.2.4. Wpływ wzmacniacza Y oscyloskopu na liniowość wskazań (20)
1.2.5. Zależność pomiędzy wielkością obrazu a napięciem zasilania (21)
1.3. Sterowanie promienia lampy oscyloskopowej (21)
1.3.1. Sterowanie promienia, konstrukcja układów pomocniczych oraz znaczniki czasu (21)
1.3.2. Zróżnicowanie krzywych (przy jednoczesnym badaniu kilku zjawisk) przez modulację jaskrawości (23)
1.3.3. Ustawianie znaczników czasu (24)
1.3.4. Synchronizacja modulacji świetlnej (25)
1.3.5. Znaczniki krótkotrwałe (26)
1.3.6. Modulacja świetlna w zależności od prędkości badanego zjawiska (28)
2. Pomiary podstawowe (31)
2.1. Pomiary napięć (31)
2.1.1. Zależność pomiędzy wychyleniem przy pomiarze napięcia stałego i zmiennego (31)
2.1.2. Pomiary napięcia stałego (32)
2.1.3. Pomiary napięcia zmiennego (34)
2.2. Pomiary natężeń prądów (35)
2.2.1. Pomiary natężenia prądu stałego (35)
2.2.2. Pomiary natężenia prądu zmiennego (36)
2.3. Pomiary mocy (37)
2.3.1. Pomiary mocy prądu zmiennego (37)
2.3.2. Pomiary mocy prądu stałego (38)
2.4. Obserwacje kształtów przebiegów zmiennych (39)
2.5. Odtworzenie krzywej histerezy (45)
2.5.1. Zastosowanie oscyloskopu o odchylaniu magnetycznym (45)
2.5.2. Zastosowanie oscyloskopu o odchylaniu elektrycznym (47)
2.6. Pomiary przesunięć fazowych (49)
2.6.1. Pomiary przesunięć fazowych pomiędzy kilkoma przebiegami (50)
2.6.2. Pomiary przesunięć fazowych za pomocą impulsów  (53)
2.6.3. Pomiary przesunięć fazowych za pomocą figur Lissajous(55)
2.6.4. Pomiary przesunięć fazowych przez utworzenie elipsy sygnałami z modulacją świetlną (61)
2.6.5. Pomiary przesunięć fazowych za pomocą napięcia w kształcie załamanej sinusoidy (62)
2.6.6. Kąt fazowy oraz opóźnienie czasowe (62)
2.6.7. Pomiary przesunięć fazowych z zastosowaniem kołowej podstawy czasu (64)
2.6.8. Pomiary przesunięć fazowych napięć o częstotliwości akustycznej (70)
2.7. Pomiary częstotliwości za pomocą oscyloskopu (73)
2.7.1. Pomiary częstotliwości przez porównanie (73)
2.7.2. Pomiary częstotliwości przez porównanie z częstotliwością napięcia podstawy czasu (74)
2.7.3. Pomiary częstotliwości za pomocą rozciągnięcia częstotliwości mierzonej w kilku rzędach linii na ekranie (78)
2.7.4. Pomiary częstotliwości za pomocą bezpośredniego porównywania dwóch przebiegów (80)
2.7.5. Pomiary częstotliwości przez porównanie za pomocą modulacji napięcia anodowego, z zastosowaniem kołowej podstawy czasu (81)
2.7.6. Pomiary częstotliwości przez sumowanie napięć o częstotliwości znanej i mierzonej (84)
2.7.7. Pomiary częstotliwości za pomocą figur Lissajous. Figury Lissajous z liniową podstawą czasu (88)
2.7.8. Pomiary częstotliwości z zastosowaniem modulacji świetlnej (103)
3. Badania i pomiary elementów (118)
3.1. Badania i pomiary elementów elektrycznych (118)
3.1.1. Oporniki (pomiary oporności) (118)
3.1.2. Kondensatory (119)
3.1.3. Transformatory i dławiki (121)
3.2. Badania i pomiary elementów elektronicznych (122)
3.2.1. Lampy elektronowe (122)
3.2.2. Fotonówki (128)
3.2.3. Lampy jarzeniowe (130)
3.2.4. Prostowniki stykowe (131)
3.3. Badania i pomiary elementów mechanicznych (133)
3.3.1. Wibratory (133)
3.3.2. Przekaźniki (138)
3.4. Badania i pomiary przekształtników akustycznych (140)
3.4.1. Głośniki (140)
3.4.2. Mikrofony (143)
3.4.3. Główki adapterowe (143)
4. Badania i pomiary układów oraz podzespołów (145)
4.1. Oscylatory (145)
4.1.1. Cechowanie oscylatorów wielkiej częstotliwości (145)
4.1.2. Badanie oscylatorów wielkiej częstotliwości (147)
4.2. Pomiary wzmacniaczy wielkiej częstotliwości i małej częstotliwości (154)
4.3. Pomiary detektorów (168)
4.4. Pomiary układów odwracających fazę (169)
4.5. Pomiary układów zasilania (171)
5. Strojenie odbiorników radiowych (174)
5.1. Odtwarzanie krzywych rezonansowych (174)
5.1.1. Wytwarzanie sygnału wobulowanego, potrzebnego do odtworzenia krzywych rezonansowych (175)
5.1.2. Znaczniki częstotliwości (178)
5.1.3. Odtwarzanie krzywych przenoszenia (179)
5.1.4. Technika strojenia wizualnego (183)
5.1.5. Ogólne zjawiska występujące przy strojeniu wizualnym (186)
5.2. Wizualne strojenie odbiorników AM (190)
5.2.1. Strojenie stopni pośredniej częstotliwości (191)
5.2.2. Strojenie heterodyny oraz obwodów wielkiej częstotliwości (194)
5.3. Wizualne strojenie odbiorników FM (195)
5.3.1. Wiadomości ogólne (195)
5.3.2. Kolejność postępowania przy strojeniu odbiorników FM (197)
6. Pomiary nadajników (201)
6.1. Uzyskiwanie obrazu napięcia zmodulowanego (202)
6.2. Uzyskiwanie obrazu w kształcie trapezu (203)
6.3. Dostrajanie obwodów rezonansowych do rezonansu (203)
6.4. Neutralizacja wzmacniaczy wielkiej częstotliwości (205)
6.5. Stopnie służące do powielania częstotliwości (207)
6.6. Wykrywanie uszkodzeń w nadajnikach (208)
7. Inne zastosowania oscyloskopu (213)
7.1. Oscyloskop jako prosty wskaźnik równowagi (213)
7.2. Wskaźnik równowagi z wykorzystaniem zależności od fazy (214)
7.3. Wskaźnik równowagi mostka za pomocą obracającego się odcinka (214)
7.4. Kompensacja przesunięcia fazy pomiędzy napięciem zasilającym mostek, a napięciem zerowym (215)
7.5. Czułość wskazań (216)
7.6. Bezpośrednie odczytywanie asymetrii mostka (217)
7.7. Pomiar oporności pozornych (217)
7.8. Bezpośredni odczyt kąta strat bez wyrównania fazy (219)
7.9. Pomiary przy zniekształconym napięciu zasilającym (219)
7.10. Pomiary oporności pozornej przez porównywanie napięć (220)