Piotr Mikołajczyk, Bohdan Paszkowski "Electronic universal vade-mecum - 2 (semiconductor devices and various electron devices)"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1964

 • Wielojęzyczny opis katalogu (5)
 • Wykaz producentów elementów elektronowych (26)
 • Alfabetyczny wykaz elementów ujętych w katalogu (29)
 • Karty katalogowe
  Krótki opis z katalogu:
  "Tom drugi katalogu zawiera dane techniczne lamp nadawczych, magnetronów, detektorów promieniowania jądrowego oraz przyrządów półprzewodnikowych produkowanych na całym świecie. Całość tomu podzielona jest na 580 grup. W każdej grupie znajdują się lampy elektronowe względnie przyrządy półprzewodnikowe o takich samych lub podobnych parametrach. Każda grupa zawiera:
  wartości nominalne parametrów oraz dane robocze,
  równoważne typy zastępcze,
  połączenia doprowadzeń,
  niektóre charakterystyki typowe dla danej grupy,
  podstawowe układy elektroniczne (dla typów najnowocześniejszych).