Władysław Majewski "Instalacje głośnikowe rozgłaszania przewodowego"
Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, nakład 4100 egz., 1952

1. Wstęp (5)
CZĘŚĆ I. OKREŚLENIA, MATERIAŁY, NARZĘDZIA (7)
2. Określenie instalacji głośnikowej w budynku i jej części składowych (9)
Określenia ogólne.
Przyłącze napowietrzne.
Przyłącza podziemne.
Pion i układy uzupełniające.
Instalacje mieszkaniowe.
3. Zasadnicze wymagania stawiane instalacjom głośnikowym (15)
Wymagania elektryczne.
Wymagania mechaniczne.
Wymagania gospodarcze.
Wymagania estetyczne.
4. Materiały stosowane przy budowie instalacji głośnikowych (24)
Osprzęt przyłączy napowietrznych.
Ograniczniki.
Przewody gołe.
Przewody w izolacji gumowej.
Telefoniczny kabel zasilający.
Telefoniczny kabel w igelicie.
Kable radiofoniczne.
Kable energetyczne.
Rurki do prowadzenia przewodów.
Osprzęt do przewodów płaszczowych, przewodów kabelkowych w gołej powłoce ołowianej i telefonicznych kabli instalacyjnych.
Osprzęt specjalny do instalacji głośnikowych, podtynkowych i natynkowych.
Osprzęt do radiofonicznych kabli miejskich.
Osprzęt do kabli energetycznych opancerzonych.
Osprzęt zabezpieczeń odgromowych. 
5. Narzędzia stosowane przy budowie instalacji głośnikowych (66)
Narzędzia rzemieślnicze ogólnego użytku.
Narzędzia dla robót liniowych napowietrznych.
Narzędzia specjalne.
Narzędzia specjalne dla radiofonicznych robót kablowych.
Przyrządy pomiarowe i wskaźniki. 
CZĘŚĆ II. INSTALACJE GŁOŚNIKOWE (85) 
6. Przyłącza napowietrzne (87)
Przyłącza zewnętrzne.
Wprowadzenie od izolatorów na hakach. 
7. Przyłącza kablowe (137)
Uwagi ogólne.
Wykonanie mufy odgałęźnej.
Układanie kabla w ziemi i wprowadzenie do budynku.
Wykonywanie mufy końcowej. 
8. Instalacje głośnikowe wewnątrz budynku (145)
Uwagi ogólne.
Budowa instalacji podtynkowych.
Budowa instalacji natynkowych.
Piony i ich uzupełnienia. 
9. Specjalne przypadki instalacji głośnikowych w budynkach /9169/0
Instalacje w nowoczesnych koloniach mieszkaniowych - założenia ogólne.
Warunki techniczne na wykonanie domowych instalacji radiofonicznych.
Instalacje w głośnikowych urządzeniach lokalowych. 
10. Pojęcie o instalacjach głośnikowych dla systemów kilkuprogramowych (178)
Założenia ogólne.
Przyłącza kablowe.
Piony.
Instalacje mieszkaniowe.
Zabezpieczenia instalacji czteroprogramowych. 
11. DODATEK I. REMONTY INSTALACJI (188)
Uwagi ogólne.
Typowe uszkodzenia instalacji domowych.
Lokalizacja uszkodzenia przy pomocy głośnika kontrolnego.
Lokalizacja i pomiar uszkodzenia przy pomocy omomierza.
Słabe punkty instalacji głośnikowej w budynku.
Usuwanie uszkodzeń wypadkowych.
Przeglądy okresowe i remonty instalacji. 
12. DODATEK II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY BUDOWIE INSTALACJI GŁOŚNIKOWYCH (202)
Uwagi ogólne.
Bezpieczeństwo pracy na słupach.
Bezpieczeństwo pracy na dachach.
Bezpieczeństwo pracy na drabinach.
Bezpieczeństwo pracy przy budowie wprowadzeń i instalacji wewnątrz budynku.
Bezpieczeństwo pracy w studniach kablowych.
Higiena pracy przy robotach kablowych. 
13. DODATEK III. GŁOŚNIKI I OSPRZĘT GŁOŚNIKOWY (207)
Uwagi ogólne.
Głośnik elektromagnetyczny.
Regulator siły głosu.
Głośnik dynamiczny.
Transformator głośnikowy i przełącznik odczepu.
Skrzynka głośnikowa.
Sznur głośnikowy.
Przełącznik programów.
Pudełko abonenckie czteroprogramowe. 
14. Zakończenie (217) 
15. Bibliografia (218)