Maria Maruszewska "Radiotechnika"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 13000 + 184 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (9)
I. Elementy radiokomunikacji (11)
1. Ruch falowy (11)
2. Fale radiowe (14)
3. Dźwięk (17)
4. Nadawanie i odbiór sygnałów radiowych (22)
II. Elementy obwodów (27)
5. Oporniki (27) 
6. Kondensatory (34) 
7. Cewki i dławiki (43) 
8. Transformatory (54) 
9. Przetworniki elektroakustyczne (58) 
III. Obwody o stałych skupionych (72) 
10. Obwody rezonansowe (72) 
11. Drgania swobodne w obwodach rezonansowych (80) 
12. Obwody sprzężone (83) 
13. Filtry (90) 
IV. Obwody o stałych rozłożonych (92) 
14. Podstawowe zależności dla linii długich (92) 
15. zastosowanie linii długich (98) 
16. Falowody (99) 
17. Rezonatory wnękowe (101) 
V. Anteny i rozchodzenie się fal (102) 
18. Promieniowanie. Własności anten (102) 
19. Zależności energetyczne dla anten (107) 
20. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych (117) 
VI. Lampy elektronowe (123) 
21. Zasada działania lampy elektronowej (123) 
22. Ogólne wiadomości o budowie lamp elektronowych (126) 
23. Dioda (129) 
24. Trioda (136) 
25. Tetrody, pentody i lampy wieloelektrodowe (148) 
26. Lampy gazowane (162) 
27. Fotokomórki (166) 
28. Lampy oscyloskopowe (169) 
29. Lampy ultrakrótkofalowe (173) 
VII. Prostowniki (174) 
30. Elementy i układy prostownicze (174) 
31. Filtry tętnień sieci (178) 
32. Stabilizatory napięcia (183) 
33. Zasilacz (185) 
VIII. Wzmacniacze (186) 
34. Ogólne wiadomości o pracy wzmacniaczy (186) 
35. Wzmacniacze o niestrojonej oporności obciążenia (193) 
36. Wzmacniacze mocy (201) 
37. Wzmacniacze rezonansowe (208) 
IX. Generatory lampowe (213) 
38. Zasada generacji drgań (213) 
39. Zasadnicze układy generatorów samowzbudnych (215) 
40. Różne typy generatorów (219) 
41. Stabilizacja częstotliwości (222) 
X. Modulatory (224) 
42. Modulacja i jej systemy (224) 
43. Modulatory (234) 
XI. Nadajniki (241) 
44. Systemy radiokomunikacji (241) 
45. Nadajniki (241) 
XII. Detektory i układy przemiany (246) 
46. Detekcja (246) 
47. Układy detekcji (251) 
48. Demodulacja sygnałów o modulowanej częstotliwości (260) 
49. Przemiana częstotliwości (262) 
XIII. Odbiorniki (264) 
50. Odbiór radiowy (264) 
51. Rodzaje układów odbiorników radiowych (275) 
52. Ogólne zasady działania odbiorników specjalnych (291) 
XIV. Radiofonia przewodowa. Megafonizacja (293) 
53. Korzyści ze stosowania radiofonii przewodowej (293) 
54. Urządzenia megafonizacyjne (299) 
XV. Miernictwo radiotechniczne (306) 
55. Przyrządy pomiarowe (308) 
56. Pomiary (312) 
XVI. Bezpieczeństwo pracy (318) 
57. Organizacja stanowiska pracy (318)