Zdzisław Olszewski "Amatorskie odbiorniki telewizyjne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, nakład 10000 + 260 egz., Warszawa, 1962

"W książce jest opisana budowa, uruchamianie i eksploatacja amatorskich odbiorników telewizyjnych. Oprócz podanych w ogólnych zarysach podstaw telewizji opisane są bardzo dokładnie konwencjonalnie układy odbiorników telewizyjnych oraz najnowsze konstrukcje, które można zbudować i zastosować w odbiornikach amatorskich za pomocą środków, jakimi rozporządza radioamator.
Książka przeznaczona jest dla radioamatorów pragnących zbudować amatorski odbiornik telewizyjny."

 • Od autora (7)
 1. Telewizja - zarys ogólny (11)
 2. Odbiornik telewizyjny - układ zasadniczy (27)
 3. Obwody wejściowe (36)
 4. Stopień przemiany - mieszacz i oscylator (50)
 5. Tor pośredniej częstotliwości wizji (79)
 6. Detektory i wzmacniacze wizji (93)
 7. Kineskopy (127)
 8. Ogniskowanie (150)
 9. Układy synchronizacji (165)
 10. Odchylanie strumienia elektronów (180)
 11. Blok wybierania linii (190)
 12. Blok wybierania obrazu (218)
 13. Zespół cewek odchylających (229)
 14. Tor fonii (243)
 15. Zasilanie (255)
 16. Wybór układu (265)
 17. Konstrukcja i montaż (277)
 18. Uruchomienie odbiornika telewizyjnego (295)
 19. Eksploatacja (311)
 20. Zakończenie (338)
  Wykaz literatury (355)