Zdzisław Olszewski "Amatorskie odbiorniki telewizyjne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4, Warszawa, 1964

 • Od autora (7)
 1. Telewizja - Zarys ogólny (11)
 2. Odbiornik telewizyjny - układ zasadniczy (27)
 3. Obwody wejściowe (36)
 4. Stopień przemiany - mieszacz i oscylator (50)
 5. Tor pośredniej częstotliwości wizji (79)
 6. Detektory i wzmacniacze wizji (93)
 7. Kineskopy (127)
 8. Ogniskowanie (150)
 9. Układy synchronizacji (165)
 10. Odchylanie strumienia elektronów (180)
 11. Blok wybierania linii (190)
 12. Blok wybierania obrazu (218)
 13. Zespół cewek odchylających (229)
 14. Tor fonii (243)
 15. Zasilanie (255)
 16. Wybór układu (265)
 17. Konstrukcja i montaż (277)
 18. Uruchomienie odbiornika telewizyjnego (295)
 19. Eksploatacja (311)
 20. Zakończenie (338)
  Wykaz literatury (355)