Z. Olszewski "Budowa amatorskiego odbiornika TV", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1963
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

 • Od autora (7)
 1. Telewizja - Zarys ogólny (9)
  Rozwój myśli twórczej. Pierwsze analizatory obrazu. Pojęcie definicji. Właściwości fal radiowych. Linie radiowe.
 2. Odbiornik telewizyjny (24)
  Wiadomości wstępne. Układ zasadniczy. Obwody wejściowe. Stopień przemiany. Tor pośredniej częstotliwości wizji. Detektory i wzmacniacze wizji. Tor fonii. Zasilacze.
 3. Lampy obrazowe i układy z nimi związane (157)
  Kineskopy. Lampy oscylograficzne. Ogniskowanie. Odchylanie strumienia elektronów. Człon odchylania poziomego. Człon odchylania pionowego. Układy synchronizacji. Zespół cewek odchylających.
 4. Układy automatyki (257)
  Automatyczna regulacja kontrastu. Automatyczna regulacja jaskrawości.
 5. Wybór układu (262)
  Prosty odbiornik telewizyjny. Odbiornik telewizyjny o dużej czułości. Telewizyjny odbiornik wielostandardowy. Odbiornik telewizyjny na tranzystorach.
 6. Budowa odbiornika telewizyjnego (270)
  Konstrukcja i montaż. Uruchamianie i strojenie telewizora.
 7. Eksploatacja (298)
  Eksploatacja odbiorników bezpośredniego zasięgu. Eksploatacja odbiornika wielostandardowego. Eksploatacja odbiornika tranzystorowego.
 8. Zakończenie (318)