J.N. Prozorowski "Amatorska radiostacja krótkofalowa"
z jęz. rosyjskiego tłumaczył Czesław Szymański
Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1956

  • Wstęp (5)
  • Odbiornik (9)
  • Pięciowatowy nadajnik (17)
  • Stabilizacja częstotliwości (21)
  • Dwudziestowatowy nadajnik (39)
  • Uzupełnienie (63)
  • System oznaczeń (66)