Bezpieczna obsługa radiowęzła

Bezpieczna obsługa radiowęzła, Jan Baranowski
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3655 egz., Warszawa, 1955

 • Wstęp (5)
 • Rozdział I. Co to jest radiowęzeł (7)
  Czynności obsługującego.
  Rodzaje radiowęzłów.
  Budowa i działanie aparatury radiowęzła.
 • Rozdział II. Bezpieczeństwo przy obsłudze radiowęzła (27)
  Napięcia występujące w czasie pracy radiowęzła.
  Wyładowania atmosferyczne.
  Zwarcia linii radiofonicznych z liniami energetycznymi.
 • Rozdział III. Warunki bezpiecznej pracy w radiowęźle (34)
  Oświetlenie pomieszczenia radiowęzła.
  Higiena pomieszczeń radiowęzła.
  Rozmieszczenie aparatury.
  Stosowanie środków bezpieczeństwa osobistego.
  Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi.
  Ochrona przy zwarciach z liniami elektroenergetycznymi.
  Ochrona przed pożarami.
 • Rozdział IV. Co to jest porażenie i kiedy powstaje (63)
  Ratowanie porażonego. Apteczka.
 • Rozdział V. Dobór siły głosu audycji (76)
 • Zakończenie (78)
 • Wykaz piśmiennictwa (78)