Witold Rybczyński "Co to jest radar"
Radiowy Instytut Wydawniczy, nakład 7000 egz., 1948

Zasada i działanie radaru (5)
Schemat konstrukcji radaru (11)
Radar podczas wojny (32)
Radar podczas pokoju (39)
Bibliografia (44)