Elektrotechnika ogólna (wyd. 4)


Zygmunt Rybicki "Elektrotechnika ogólna"
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 4 uzupełnione, nakład 2500 + 70 egz., Warszawa, 1960

Przedmowa do wydania pierwszego (3)
Przedmowa do wydania drugiego (4)
Przedmowa do wydania czwartego (4)
Wstęp (7)
1. Prąd stały (9)
2. Pole elektryczne (41)
3. Elektromagnetyzm (68)
4. Prąd zmienny (118)
5. Prąd trójfazowy (152)
6. Przyrządy i pomiary elektryczne (171)
7. Transformatory (210)
8. Silniki asynchroniczne (indukcyjne) (238)
9. Maszyny synchroniczne (289)
10. Przetwornice (315)
11. Maszyny prądu stałego (320)
12. Silniki komutatorowe prądu zmiennego (385)
13. Napęd elektryczny (405)
14. zarys urządzeń elektrycznych i obliczeń przewodów (428)
15. Oświetlenie elektryczne (479)
16. Elektrotermia (493)
17. Prostowniki (527)
Literatura (561)