Henryk Borowski "Cewki do odbiorników"
Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1954

1. Indukcyjność (3)
1.1. Pojęcia ogólne. Jednostki (3)
1.2. Oporność indukcyjna (4)
1.3. Łączenie cewek indukcyjnych (5)
1.4. Współczynnik indukcyjności wzajemnej (7)
1.5. Współczynnik sprzężenia (8)
2. Obwody rezonansowe (11)
2.1. Rezonans (11)
2.2. Uzupełnienie matematyczne (12)
2.3. Obwód rezonansowy szeregowy (14)
2.4. Obwód rezonansowy równoległy (16)
2.5. Selektywność i dobroć obwodu (18)
3. Źródła strat w cewkach (22)
3.1. Naskórkowość (22)
3.2. Straty dielektryczne (26)
3.3. Straty na prądy wirowe (27)
3.4. Pojemność szkodliwa (30)
3.5. Straty w cewkach jednowarstwowych (33)
3.6. Straty w cewkach wielowarstwowych (33)
4. Obliczanie cewek (35)
4.1. Cewki powietrzne (35)
4.2. Kolejność obliczeń (42)
4.3. Inne sposoby obliczania indukcyjności i liczby zwojów cewek (43)
4.4. Obliczanie indukcyjności cewek antenowych (49)
4.5. Obliczanie indukcyjności cewek obwodów wejściowych (50)
4.6. Obliczanie elementów obwodu oscylatora (52)
4.7. Obliczanie elementów obwodu z rozciągniętymi pasmami (54)
4.8. Obliczanie cewek za pomocą krzywych (58)
5. Cewki rdzeniowe (67)
5.1. Rdzenie wielkiej częstotliwości (67)
5.2. Sposoby regulacji indukcyjności cewek rdzeniowych (77)
5.3. Obliczanie cewek rdzeniowych (78)
6. Samodzielna budowa cewek (80)
6.1. Ogólne wymagania techniczne (80)
6.2. Budowa korpusu cewki (82)
6.3. Budowa ekranu (84)
6.4. Nawijanie cewki (85)
6.5. Podwyższenie stałości cewek (87)
6.6. Cewki do odbiorników kryształkowych (88)
6.7. Proste cewki cylindryczne do odbiorników jednolampowych (89)
7. Nawijarka (92)
7.1. Zasada pracy nawijarki (92)
7.2. Elementy składowe nawijarki (93)
7.3. Tarcza nawijarki (94)
7.4. Pozostałe elementy mechanizmu nawijarki (97)
7.5. Montaż nawijarki (98)
7.6. Przygotowania do nawijania (100)
7.7. Uchwyt szpuli (101)
7.8. Próba nawijarki (101)
8. Pomiary i sprawdzanie cewek (103)
8.1. Pomiar dobroci Q cewki (103)
8.2. Pomiar indukcyjności cewki (105)
8.3. Określenie pojemności własnej cewki (106)
9. Atlas cewek do odbiorników (108)
9.1. Odbiorniki kryształkowe (108)
9.2. Odbiorniki bez przemiany częstotliwości (110)
9.3. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (supery) (135)
Spis literatury (160)