Co radioamator wiedzieć powinien, Henryk Borowski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, nakład 20000 + 260 egz., Warszawa, 1962

 1. Mechanika radiowa (17)
  Lutowanie.
  Prace elektryczne.
  Prace elektromechaniczne.
  Prace mechaniczne.
  Prace chemiczne.
 2. Lampy elektronowe i elementy radiowe (89)
  Lampy elektronowe.
  Elementy półprzewodnikowe.
  Elementy różne.
 3. Miernictwo (136)
  Przyrządy i układy pomiarowe.
  Pomiary.
 4. Zasilacze (173)
  Ogniwa i akumulatory.
  Zasilanie odbiorników bateryjnych.
  Zasilacze sieciowe.
  Inne układy stosowane w zasilaczach.
 5. Uziemienia i anteny (231)
  Uziemienia i zerowania.
  Anteny.
 6. Odbiorniki radiofoniczne (252)
  Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu.
  Odbiorniki z przemianą częstotliwości.
 7. Układy i wzmacniacze małej częstotliwości (307)
  Przedwzmacniacze.
  Stopnie końcowe.
 8. Zapis i odtwarzanie dźwięku (363)
  Odtwarzanie z płyt.
  Odtwarzanie i zapis na taśmach.