Cyfrowy pomiar częstotliwości, I.W. Bogdanow
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 200 egz., Warszawa, 1966, tłumaczył: inż. Bogusław Boguszewski

Fragment wstępu
Współczesny postęp techniczny charakteryzuje się wszechstronnym wprowadzeniem automatyzacji do wszystkich dziedzin produkcji. Ograniczenie funkcji personelu obsługującego do kontroli normalnej pracy automatów pozwala zwiększyć wydajność pracy i podwyższyć jakość wykonywania operacji produkcyjnych.
W miernictwie radiotechnicznym automatyzacja ma na celu skrócenie czasu przeprowadzania pomiarów i opracowania ich wyników. W ostatnim dziesięcioleciu w radiotechnice bardzo szerokie zastosowanie znalazły liczniki elektroniczne i przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym. Oprócz wskazywania wyniku pomiaru w postaci cyfrowej, cechą tych przyrządów jest praca automatyczna polegająca na tym, że po doprowadzeniu mierzonego sygnału, wszystkie operacje niezbędne w pomiarze realizowane są bez udziału operatora. Jednocześnie pomiar można prowadzić w ciągu długiego czasu przy znacznych zmianach mierzonego parametru.

 • Wstęp (5)
 • Rozdział 1. Ogólne wiadomości o elektronicznych częstościomierzach zliczających (7)
 • Rozdział 2. Elektroniczne liczniki impulsów (15)
  • Rodzaje i zasada działania liczników impulsów (15)
  • Zastosowanie przerzutników w licznikach impulsów (17)
  • Dwójkowy i dziesiętny system zliczania (22)
  • Dekady zliczające (26)
  • Metody wskazywania wyniku zliczania (33)
  • Liczniki impulsów z lampami specjalnymi (42)
 • Rozdział 3. Układy elektronicznych częstościomierzy zliczających (51)
  • Układ kształtujący (51)
  • Generator wzorcowych odstępów czasu (54)
  • Zespół automatyki pomiaru (58)
 • Rozdział 4. Metody zwiększania zakresu mierzonych częstotliwości (74)
 • Rozdział 5. Dokładność elektronicznych częstościomierzy zliczających i błędy pomiaru (82)
 • Rozdział 6. Przegląd podzespołów i częstościomierzy zliczających, produkowanych w kraju i za granicą (92)
  • Wskaźniki cyfrowe (93)
   1. Neonówka sygnalizacyjna (93)
   2. Cyfrowa lampa neonowa(93)
   3. Wskaźnik projekcyjny (95)
   4. Wskaźnik optyczny ze światłowodami (98)
   5. Wskaźnik segmentowy (101)
 • Lampy i układy zliczające (102)
 • Częstościomierze zliczające (103)
 • Literatura (118)