Anteny (wyd. 1)


Jan Sawicki, "Anteny"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1965

 1. Promieniowanie i rozchodzenie się fal (7)
  Równania Maxwella. Równania falowe. Moc i wektor Umowa - Poyntinga. Fale płaskie. Pole elektryczne. Pole magnetyczne. Polaryzacja. Promieniowanie. Fala kulista.
 2. Fale elektromagnetyczne w przewodach (33)
  Równania podstawowe. Przebieg fali sinusoidalnej. Linia zamknięta na impedancję falową. Współczynnik przenoszenia i impedancja charakterystyczna. Stałe linii. Równania linii bez strat. Linia ze stratami zwarta na końcu. Linia ze stratami otwarta na końcu. Równania dla początku linii. Współczynnik odbicia. Analiza graficzna impedancji we współrzędnych prostokątnych. Analiza graficzna impedancji we współrzędnych biegunowych. Współczynnik fali stojącej. Linie przesyłowe jako elementy obwodów. Linie zakończone reaktancją. Wpływ niedopasowania obciążenia na przenoszenie energii. Linie przesyłowe ćwierćfalowe i półfalowe. Dopasowywanie impedancji za pomocą strojników. Wykładnicza linia przesyłowa.
 3. Elementy i układy promieniujące (84)
  Uwagi ogólne. Anteny rezonansowe w wolnej przestrzeni. Antena z falą bieżącą. Charakterystyki promieniowania układu dwóch anten. zasada anten synfazowych. Układy fazowe. Układy krzyżowe. Anteny ramowe. Anteny uziemione. Układy anten. Współczynniki układów. Oporność własna, oporność wzajemna i fazowość anten. Urządzenia dopasowujące do sprzęgania anteny z linią zasilającą. Oporność anteny. Obliczanie mocy promieniowanej i oporności promieniowania. Zysk anten kierunkowych. Układy promieniujące z elementami biernymi. Anteny typu Yagi. Układ promieniujący z reflektorem płaskim. Anteny odbiorcze i wzajemność właściwości anten przy nadawaniu i odbiorze.
 4. Anteny radiofoniczne (132)
  Wiadomości ogólne. Parametry anten. Anteny długo- i średniofalowe. Anteny nadawcze krótkofalowe.
 5. Anteny ultrakrótkofalowe (155)
  Cechy charakterystyczne. Zespoły antenowe utworzone z elementów prostoliniowych. Inne typy zespołów antenowych. Anteny z elementami biernymi (pasywnymi). Anteny ramowe. Reflektory paraboliczne. Anteny dwustożkowe. Inne typy anten szerokopasmowych.
 6. Falowody (178)
  Uwagi ogólne. Falowody prostokątne. Falowody kołowe. Fale stojące, odbicie i oporność w falowodach. Porównanie falowodów z kablami współosiowymi.
 7. Anteny odbiorcze (198)
  Uwagi ogólne. Anteny odbiorcze dla zakresu fal długich i średnich. Anteny odbiorcze stosowane w zakresie fal krótkich.
 8. Anteny telewizyjne nadawcze (212)
  Układy podstawowe. Konstrukcje wsporcze anten nadawczych.
 9. Konstrukcje antenowe (218)
  Konstrukcje antenowe drewniane. Konstrukcje antenowe stalowe.
 10. Posadowienie masztów i słupów (237)
  Grunty. Fundamenty betonowe. Szczudła.
 11. Roboty montażowe (247)
  Wiadomości ogólne. Sprzęt montażowy. Sprzęt pomiarowy. Montaż masztów i wież radiowych. Wymagania bhp przy pracach montażowych.
 12. Pomiary anten (262)
  Uwagi ogólne. Fala własna i częstotliwość. Pomiary anten długofalowych i średniofalowych. Pomiary anten krótkofalowych. Pomiary natężenia pola.