Aparaty i urządzenia telegraficzne (wyd. 1)


Hieronim Stefański "Aparaty i urządzenia telegraficzne"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze, Warszawa 1956

 1. Ogólne wiadomości o telegrafii (11)
  Wstęp. Historia rozwoju łączności telegraficznej. Łącze telegraficzne. Alfabety telegraficzne. Wydajność aparatu telegraficznego, szybkość modulacji telegraficznej. Metody telegrafowania. Zniekształcenia telegraficzne. Zdolność poprawiania aparatu telegraficznego. Cechy charakterystyczne aparatów telegraficznych.
 2. Aparaty pracujące alfabetem morsowskim (29)
  Mors. Zasada działania. Budowa mechanizmów. Regulacja mechanizmów odbiornika. Zestaw morsowski. Układy połączeń.
 3. Aparaty telegraficzne drukujące (43)
  Wiadomości ogólne. Juz. Bodot. Dalekopisy.
 4. Przekaźniki polaryzowane (212)
  Charakterystyka ogólna. Przekaźnik polaryzowany z szeregowym obwodem magnetycznym. Przekaźnik polaryzowany z różnicowym obwodem magnetycznym. Przekaźnik polaryzowany z mostkowym obwodem magnetycznym. Przebiegi czasowe przekaźnika polaryzowanego. Regulacja przekaźnika. Przyrządy do sprawdzania przekaźników.
 5. Łącza telegraficzne prądu stałego (242)
  Wiadomości ogólne. Przystawki aparatowe. Przystawki liniowe.
 6. Łącza telegraficzne prądu zmiennego (289)
  Wiadomości wstępne. Telegrafia wielokrotna typu WT-34. Telegrafia wielokrotna z modulacją częstotliwości typu ZCE-12. Telegrafia jednokrotna.
 7. Łącznice telegraficzne (357)
  Wiadomości wstępne. Koncentratory telegraficzne. Łącznice telegraficzne ręczne.
 8. Zasilanie urządzeń telegraficznych (381)
  Wiadomości ogólne. Wartości napięć i prądów zasilających. Baterie telegraficzne. Prostowniki i przetwornice maszynowe. Tablice rozdzielcze. Zapewnienie ciągłości ruchu telegraficznego.
 9. Układ sieci telegraficznej (394)
  Wiadomości wstępne. Układy sieci telegraficznej. Rodzaje sieci telegraficznej.
 10. Konserwacja i obsługa urządzeń telegraficznych (403)
  Wiadomości wstępne. Zakres i ogólny przebieg prac konserwatorskich. Praca na stacji telegraficznej. Wyjazdy w teren dla dokonywania napraw.
 11. Instalowanie urządzeń telegraficznych (413)
  Wiadomości ogólne. Materiały montażowe. Montaż urządzeń. Sprawdzenie i regulacja urządzeń przed uruchomieniem.
 12. Projektowanie (420)
  Wiadomości ogólne. Założenia projektowe - projekt wstępny. Projekt techniczno - roboczy.