Elektrotechnika (wyd. 9)


Jan Sawicki "Elektrotechnika"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 9, Warszawa, 1964

Przedmowa (9)
1. Zjawisko powstawania prądu elektrycznego (15)
2. Obwody nierozgałęzione (34)
3. Obwody rozgałęzione (63)
4. Łączenie źródeł prądu (95)
5. Praca i moc elektryczna (109)
6. Działanie cieplne prądu elektrycznego (135)
7. Chemiczne działanie prądu. Ogniwa i akumulatory (152)
8. Termoelektryczność i fotoelektryczność (179)
9. Magnesy trwałe (184)
10. Działanie magnetyczne prądu elektrycznego (191)
11. Przyrządy elektromagnetyczne (234)
12. Indukcja elektromagnetyczna (238)
13. Przyrządy pomiarowe magnetoelektryczne (262)
14. Przyrządy pomiarowe elektrodynamiczne (267)
15. Elektroakustyka (275)
16. Jednofazowy prąd zmienny (299)
17. Oporność czynna, indukcyjność i pojemność w obwodach prądu zmiennego (314)
18. Obwody szeregowe prądu zmiennego (328)
19. Obwody równoległe prądu zmiennego (350)
20. Moc i praca prądu zmiennego (358)
21. Prąd trójfazowy (373)
22. Przyrządy pomiarowe i pomiary w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (410)
23. Klasyfikacja, przepisy i szczegóły konstrukcyjne elektrycznych przyrządów pomiarowych (426)
24. Wiadomości z techniki wysokich napięć (437)
25. Porażenie prądem elektrycznym i środki zapobiegawcze (450)