Elektrotechnika samochodowa


Zb. Szabuniewicz "Elektrotechnika samochodowa"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, nakład 15000 egz., Warszawa, 1951

Wstęp (5)
I. Rozważania ogólne
A. Rola elektryczności w samochodzie
B. Zasada elektrycznej obsługi samochodu
II. Budowa i działanie głównych źródeł prądu w samochodzie
A. Cechy. Akumulatory samochodowe
B. Prądnica samochodowa
C. Współpraca prądnicy z baterią akumulatorów
D. szczególne odmiany źródeł prądu
III. Elektryczne rozruszniki samochodowe
A. Zasada działania i budowa rozruszników elektrycznych 
B. Odmiany konstrukcyjne rozruszników
C. Usprawnienie urządzenia rozruchowego
IV. Zapłon
A. Istota i warunki dobrego zapłonu
B. Świeca zapłonowa
C. Uwagi ogólne o urządzeniach zapłonowych
D. Zapłon magnetyczny
E. Urządzenia zapłonowe akumulatorowe
V. Maszyny zespolone
VI. Samochodowe źródła światła i sygnały akustyczne
VII. Pomocnicze urządzenia elektryczne w wyposażeniu wozu
VIII. Szczegółowy schemat samochodowej sieci elektrycznej
IX. Odbiorniki radiowe w samochodzie
Cechy samochodowego odbiornika radiowego
Przystosowanie sieci
Antena
X. Uwagi końcowe