Robert L. Shrader
Radiotechnika - wykład elementarny
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1963
(tłumaczył A. Królikowski)
Dane o oryginale: Robert L. Shrafer, Electronic Communication, McGraw-Hill, 1959

Wstęp do polskiego tłumaczenia

   W książce tej omówiono wszechstronnie wszelkie zagadnienia dotyczące podstaw radiotechniki. Na wstępie omówione są pojęcia zasadnicze jak: prąd, napięcie i oporność, następnie obwody prądu stałego i zmiennego, indukcyjność, pojemność, lampy elektronowe, zasilacze, generatory, wzmacniacze małej i wielkiej częstotliwości. W dalszych rozdziałach omówione są: nadajniki, odbiorniki i anteny. Na zakończenie podane zostały dane dotyczące stacji radiofonicznych, telewizji i radaru.

   Książka przeznaczona jest dla wszystkich pragnących się zapoznać z zasadniczymi problemami radiotechniki, dla uczniów radiotechnicznych szkół zawodowych i radioamatorów.

SPIS TREŚCI

 1. Prąd, napięcie i oporność (15)
  1. Elektryczność (15)
  2. Elektrony i protony (16)
  3. Atom i elektrony swobodne (18)
  4. Elektroskop (19)
  5. "Wielka trójka" elektryczności (20)
  6. Uproszczony obwód elektryczny (20)
  7. Prąd (22)
  8. Siła elektromotoryczna (23)
  9. Bateria w obwodzie (24)
  10. Jonizacja (26)
  11. Rodzaje prądów i napięć (26)
  12. Oporność (27)
  13. Oznaczanie oporników kodem barw (30)
  14. Układ metryczny (32)
  15. Wymiary przewodów (32)
  16. Wykonywanie połączeń o małej oporności (32)
 2. Obwody prądu stałego (36)
  1. Prawo Ohma (36)
  2. Zastosowanie prawa Ohma (37)
  3. Matematyczne podstawy prawa Ohma (38)
  4. Wyciąganie pierwiastka kwadratowego (40)
  5. Moc i energia (43)
  6. Stosowanie wzorów na moc (45)
  7. Wydzielanie mocy na opornikach (47)
  8. Bezpieczniki (48)
  9. Mierniki (49)
  10. Rodzaje obwodów (50)
  11. Obwody szeregowe (51)
  12. Prawo Ohma w układach złożonych (52)
  13. Uwagi dotyczące obliczania zadań bardziej skomplikowanych (56)
  14. Przewodność (57)
  15. Równoległe łączenie oporników (59)
  16. Szeregowe i równoległe łączenie baterii (62)
  17. Układy złożone prądu stałego (63)
  18. Dopasowanie obciążenia do źródła (66)
 3. Magnetyzm (69)
  1. Magnetyzm i elektryczność (69)
  2. Pole magnetyczne (69)
  3. Indukcja magnetyczna (72)
  4. Natężenie pola magnetycznego (72)
  5. Przenikalność magnetyczna (72)
  6. Atomowa teoria magnetyzmu (74)
  7. Ferromagnetyzm (74)
  8. Pętla histerezy (75)
  9. Magnesy trwałe i krótkotrwałe (76)
  10. Magnesowanie i rozmagnesowywanie (77)
  11. Obwód magnetyczny (77)
  12. Jednostki magnetyzmu w układzie CGS (78)
  13. Pola magnesów trwałych (78)
  14. Zniekształcenie pola magnetycznego (79)
  15. Magnetyzm ziemski (79)
  16. Zastosowanie kompasu magnetycznego w elektrotechnice (80)
  17. Ruch elektronów w polu magnetycznym (81)
  18. Wytwarzanie siły elektromotorycznej sposobami magnetycznymi (82)
  19. Wzbudzenie magneto-elektryczne (magnetostrykcja) (83)
  20. Przekaźniki (84)
 4. Prąd zmienny (86)
  1. Metody wytwarzania siły elektromotorycznej (86)
  2. Podstawy teorii prądu zmiennego (86)
  3. Okres prądu zmiennego (87)
  4. Wartość szczytowa i wartość skuteczna prądu zmiennego (89)
  5. Wartość średnia prądu zmiennego (90)
  6. Częstotliwość (91)
  7. Faza (92)
 5. Indukcyjność i transformatory (94)
  1. Indukcyjność (94)
  2. Samoindukcja (95)
  3. Nawijanie cewek (96)
  4. Stała czasowa indukcyjności (97)
  5. Energia w polu magnetycznym (98)
  6. Dławiki (98)
  7. Indukcyjność wzajemna (99)
  8. Współczynnik sprzężenia (100)
  9. Szeregowe łączenie indukcyjności (101)
  10. Równoległe łączenie indukcyjności (102)
  11. Zwieranie zwoju w cewce (102)
  12. Reaktancja indukcyjna (102)
  13. Faza w indukcyjności (105)
  14. Faza w indukcyjności i oporności (107)
  15. Transformatory (107)
  16. Konstrukcja transformatorów (109)
  17. Prądy wirowe (110)
  18. Histereza (111)
  19. Straty w miedzi (111)
  20. Straty wskutek indukcji zewnętrznej (112)
  21. Strumień rozproszenia magnetycznego (112)
  22. Przekładnia napięcia transformatorów (112)
  23. Stosunek mocy w transformatorach (113)
  24. Przekładnia prądowa transformatorów (114)
  25. Sprawność transformatora (114)
  26. Autotransformatory (115)
  27. Ogólna analiza zagadnień związanych z transformatorami (115)
 6. Pojemność (118)
  1. Kondensator (118)
  2. Wielkości określające wartość pojemności (120)
  3. Straty w dielektryku (121)
  4. Napięcie robocze i wytrzymałość dielektryczna (122)
  5. Energia magazynowana w kondensatorze (122)
  6. Ilość ładunków w kondensatorze (123)
  7. Kondensatory elektrolityczna (123)
  8. Kondensatory zmienne (124)
  9. Kondensatory nowoczesne (125)
  10. Współczynnik mocy w kondensatorach (126)
  11. Indukcyjność w kondensatorach (127)
  12. Zamiana jednokierunkowego prądu tętniącego na prąd zmienny (127)
  13. Reaktancja pojemnościowa (128)
  14. Równoległe łączenie kondensatorów (129)
  15. Szeregowe łączenie kondensatorów (130)
  16. Faza w pojemności (131)
  17. Wskazówki dotyczące doboru kondensatorów (133)
  18. Oznaczenia pojemności kodem barw (133)
 7. Obwody prądu zmiennego (137)
  1. Wpływ indukcyjności, pojemności i oporności (137)
  2. Szeregowe łączenie oporności i indukcyjności (137)
  3. Kąt fazowy (139)
  4. Dodawanie wektorów (141)
  5. Moc pozorna i rzeczywista (142)
  6. Współczynnik mocy (142)
  7. Szeregowe łączenie pojemności i oporności (144)
  8. Indukcyjność, pojemność i oporność połączone szeregowo (146)
  9. Dokładność obliczeń (148)
  10. Sprawdzanie zadań (148)
  11. Operator j (149)
  12. Równoległe obwody prądu zmiennego (150)
  13. Indukcyjność i oporność połączone równolegle (151)
  14. Równoległe łączenie pojemności i oporności (153)
  15. Równoległe łączenie pojemności, indukcyjności i oporności (153)
  16. Obwód złożony szeregowo - równoległy (156)
 8. Rezonans elektryczny i filtry (160)
  1. Rezonans elektryczny (160)
  2. Rezonans w obwodzie szeregowym (162)
  3. Rezonans w obwodzie równoległym (165)
  4. Współczynnik Q obwodu (169)
  5. Decybele (171)
  6. Szerokość pasma (174)
  7. Szerokość pasma przenoszenia dla transformatorów (175)
  8. Filtry (178)
 9. Lampy elektronowe (184)
  1. Lampy elektronowe (184)
  2. Katody (184)
  3. Włókno żarzenia (grzejnik - katoda) (186)
  4. Dokładność napięcia żarzenia (187)
  5. Anoda (187)
  6. Obciążenie anodowe (188)
  7. Napięcie anodowe (189)
  8. Zmiana polaryzacji żarzenia (190)
  9. Diody i prostowanie (191)
  10. Próżnia w lampach elektronowych (192)
  11. Diody gazowane (193)
  12. Lampy z zimną katodą (193)
  13. Trioda gazowana, czyli tyratron (194)
  14. Triody (195)
  15. Współczynnik amplifikacji (196)
  16. W jaki sposób trioda wzmacnia (196)
  17. Początkowe ujemne napięcie siatki (197)
  18. Krzywa zależności prądu anodowego od napięcia siatkowego (198)
  19. Czynniki umożliwiające ustalenie współczynnika µ (200)
  20. Oporność wewnętrzna (201)
  21. Nachylenie charakterystyki (202)
  22. Moc wyjściowa (202)
  23. Strata mocy i nasycenie w anodzie (204)
  24. Klasy wzmacniaczy (204)
  25. Emisja wtórna (206)
  26. Tetrody (206)
  27. Tetrody strumieniowe mocy (208)
  28. Pentody (209)
  29. Ekranowanie lamp (210)
  30. Lampy zawierające więcej niż trzy siatki (211)
  31. Lampy wielokrotne (211)
  32. Stosowane symbole (212)
  33. Lampy nadawcze i odbiorcze (212)
  34. Lampy o chłodzeniu wodnym (213)
  35. Przyczyny powstawania niewłaściwego prądu anodowego (214)
  36. Przyczyny uszkodzenia lamp (214)
  37. Zasilanie bateryjne (215)
  38. Lampy wielkiej częstotliwości (215)
  39. Wskaźniki optyczne (216)
 10. Zasilacze (218)
  1. Rodzaje zasilaczy (218)
  2. Rodzaje prostowników (218)
  3. Podstawowy układ prostownika (218)
  4. Prostowanie dwupołówkowe (219)
  5. Dwa napięcia z jednego transformatora (221)
  6. Filtrowanie pojemnościowe (222)
  7. Filtrowanie indukcyjnościowe (224)
  8. Filtry z wejściem pojemnościowym (224)
  9. Filtry z wejściem indukcyjnościowym (225)
  10. Niektóre obwody filtrujące (226)
  11. Filtry RC (227)
  12. Dławiki filtrujące (227)
  13. Dławiki ze zmienną indukcyjnością (229)
  14. Lampy prostownicze próżniowe (229)
  15. Lampy prostownicze rtęciowe (gazotrony) (230)
  16. Szczytowe napięcie wsteczne (233)
  17. Porównanie lamp prostowniczych próżniowych i gazotronów (234)
  18. Częstotliwość tętnień (234)
  19. Obwody żarzenia lamp prostowniczych (236)
  20. Zasilacze sieciowe stosowane w praktyce (237)
  21. Poprawianie współczynnika mocy (238)
  22. Układ podwajający napięcie (238)
  23. Opornik upływowy (239)
  24. Regulacja napięcia zasilacza (240)
  25. Lampy stabilizujące napięcie (241)
  26. Dzielniki napięcia (243)
  27. Prostowniki miedziane, selenowe i germanowe (244)
  28. Zasilacze wibratorowe (245)
  29. Szeregowe łączenie kondensatorów filtrujących (247)
  30. Prąd trójfazowy (248)
  31. Zasilacze trójfazowe (252)
  32. Wskazówki w przypadku uszkodzenia zasilacza (254)
 11. Przyrządy pomiarowe (260)
  1. Mierniki (260)
  2. Mierniki prądu stałego (260)
  3. Podziałki równomierne i nierównomierne (262)
  4. Amperomierze prądu stałego (263)
  5. Obliczanie oporności bocznika (264)
  6. Czułość (264)
  7. Tłumienie (265)
  8. Woltomierz elektrostatyczny (265)
  9. Woltomierze prądu stałego (265)
  10. Woltomierze w obwodach o dużej oporności (267)
  11. Omomierze (268)
  12. Przyrząd uniwersalny (270)
  13. Woltomierz lampowy prądu stałego (270)
  14. Woltomierze lampowe prądu zmiennego (273)
  15. Mierniki prądu zmiennego (275)
  16. Mierniki prostownikowe (275)
  17. Mierniki do pomiaru wartości szczytowej (277)
  18. Mierniki poziomu programowego (mierniki VU) i mierniki poziomu wyskalowane w decybelach (278)
  19. Amperomierze z termoelementami (amperomierze termoelektryczne) (279)
  20. Amperomierze cieplne (280)
  21. Mierniki elektrodynamiczne (281)
  22. Mierniki elektromagnetyczne (282)
  23. Watomierz (283)
  24. Liczniki energii elektrycznej (284)
  25. Mierniki częstotliwości (284)
  26. Liczniki amperogodzinowe (285)
  27. Mierniki prądowe z kwadratową podziałką (286)
  28. Mostki pomiarowe (287)
  29. Oscyloskop (288)
 12. Generatory (295)
  1. Rodzaje generatorów (295)
  2. Wzbudzenie impulsowe (295)
  3. Generatory lampowe (297)
  4. Generatory Meissnera (297)
  5. Samoczynna polaryzacja siatki (299)
  6. Generator ze strojonymi obwodami anodowym i siatkowym (300)
  7. Zasilanie szeregowe i równoległe (302)
  8. Generator Hartleya (303)
  9. Generator Colpittsa (304)
  10. Generator ultrawielkich częstotliwości (305)
  11. Generator sprzężony elektronowo (306)
  12. Generator kwarcowy (307)
  13. Kwarce i ich współczynniki temperaturowe (310)
  14. Komory z regulowaną temperaturą (termostaty) (311)
  15. Oprawka kwarcu (313)
  16. Inne układy zbudowane na kwarcach (314)
  17. Niektóre generatory wielkich częstotliwości (315)
  18. Generatory akustyczne (318)
  19. Generator dynatronowy (319)
  20. Generatory drgań relaksacyjnych (320)
  21. Multiwibratory (323)
  22. Drgania pasożytnicze (324)
  23. Wykrywanie drgań (326)
  24. Stałość częstotliwości drgań generatora (326)
 13. Wzmacniacze małej częstotliwości (330)
  1. Wzmacniacze małej częstotliwości (330)
  2. Wzmacniacze napięciowe i wzmacniacze mocy (330)
  3. Zniekształcenia (331)
  4. Zależność wzmocnienia stopnia od współczynnika amplifikacji µ (333)
  5. Rodzaje sprzężenia (334)
  6. Sprzężenie transformatorowe (334)
  7. Sprzężenie oporowo - pojemnościowe (336)
  8. Sprzężenie dławikowo - pojemnościowe (337)
  9. Sprzężenie bezpośrednie (338)
  10. Uzyskiwanie początkowego ujemnego napięcia siatki (339)
  11. Baterie siatkowe (339)
  12. Zasilacze siatkowe (339)
  13. Uzyskiwanie napięcia początkowego siatki metodą potencjometryczną (339)
  14. Uzyskiwanie napięcia początkowego siatki przy użyciu opornika katodowego (340)
  15. Uzyskiwanie początkowego ujemnego napięcia siatki przez jej zasilanie kontaktową różnicą potencjałów katoda - siatka (341)
  16. Uzyskiwanie napięcia początkowego siatki z włókna żarzenia lampy (342)
  17. Regulacja wzmocnienia (343)
  18. Regulacja barwy dźwięku (344)
  19. Zjawisko Millera (346)
  20. Odsprzężenie stopni małej częstotliwości (347)
  21. Klasyfikacja wzmacniaczy (349)
  22. Wzmacniacze małej częstotliwości klasy A (350)
  23. Wzmacniacze klasy A w układzie przeciwsobnym (351)
  24. Działanie transformatora wyjściowego w układzie przeciwsobnym (352)
  25. Napięcie początkowe siatki układu przeciwsobnego klasy A (353)
  26. Przypadek przepalenia się jednej z lamp układu przeciwsobnego klasy A (354)
  27. Wzmacniacz klasy AB1 (354)
  28. Wzmacniacz klasy AB2 (355)
  29. Wzmacniacz klasy B (356)
  30. Słuchawki (357)
  31. Głośniki (359)
  32. Wyjście dławikowo - pojemnościowe (360)
  33. Dopasowanie impedancji transformatorów wyjściowych (361)
  34. Równoległe łączenie lamp wzmacniających (363)
  35. Rodzaje zniekształceń (364)
  36. Wsteczne ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach małej częstotliwości (365)
  37. Układy odwracające fazę (inwertory) (367)
  38. Przydźwięki we wzmacniaczu małej częstotliwości (368)
  39. Zmniejszenie przydźwięków w stopniach układu przeciwsobnego (370)
  40. Różne uwagi dotyczące wzmacniaczy małej częstotliwości (370)
  41. Wzmacniacze do celów ogólnych (372)
 14. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (376)
  1. Zadania wzmacniaczy wielkiej częstotliwości (376)
  2. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości dla małych sygnałów wejściowych (377)
  3. Wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości (380)
  4. Wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości spolaryzowane z baterii w klasie C (381)
  5. Strojenie obwodu anodowego (384)
  6. Sprzęganie wzmacniacza wielkiej częstotliwości z obciążeniem (384)
  7. Automatyczna polaryzacja we wzmacniaczu wielkiej częstotliwości (386)
  8. Praca lamp wzmacniających wielkiej częstotliwości w układzie równoległym (388)
  9. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości pracujące w układzie przeciwsobnym (389)
  10. Rodzaje zasilania (390)
  11. Metody sprzęgania wzmacniaczy wielkiej częstotliwości (390)
  12. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości zbudowane przy użyciu triody (392)
  13. Neutralizacja anodowa (393)
  14. Neutralizacja siatkowa (395)
  15. Neutralizacja za pomocą wskaźnika wielkiej częstotliwości (395)
  16. Neutralizacja za pomocą miernika prądu stałego (396)
  17. Neutralizacja stopni w układzie przeciwsobnym (396)
  18. Neutralizacja bezpośrednia (397)
  19. Neutralizacja indukcyjna (398)
  20. Neutralizacja tetrod i pentod (399)
  21. Powielacze częstotliwości (399)
  22. Pojemność i indukcyjność obwodów rezonansowych (402)
  23. Wyprowadzenie zaczepu środkowego w obwodzie żarzenia (404)
  24. Wzmacniacze z uziemioną siatką (404)
  25. Wynajdywanie uszkodzeń we wzmacniaczach wielkiej częstotliwości (406)
 15. Podstawowe układy nadawcze (411)
  1. Nadajniki radiowe (411)
  2. Nadajniki iskrowe (411)
  3. Praca metodą przerywania (413)
  4. Generatory maszynowe wielkiej częstotliwości (alternatory) (415)
  5. Nadajniki łukowe (415)
  6. Tłumione obwody generacyjne małej częstotliwości (418)
  7. Częstotliwość nośna (418)
  8. Nadajniki lampowe (419)
  9. Prosty nadajnik telegraficzny (419)
  10. Nadajnik ze stopniem separującym (typu MOPA) (421)
  11. Strojenie nadajnika ze stopniem separującym (422)
  12. Stałość częstotliwości (423)
  13. Stosowanie sztucznej anteny (425)
  14. Kluczowanie w obwodzie anodowym (425)
  15. Kształtowanie lub filtracja fali ciągłej (426)
  16. Kluczowanie w obwodzie zasilania (429)
  17. Kluczowanie przy użyciu lampy elektronowej (430)
  18. Kluczowanie w obwodzie siatkowym (431)
  19. Kluczowanie z przesunięciem częstotliwości (433)
  20. Modulowane sygnały telegraficzne (A2) (435)
  21. Nadajnik z zasilaniem samoprostującym (436)
  22. Wzmacniacz oddzielający (437)
  23. Automatyczna polaryzacja w nadajnikach fali ciągłej (439)
  24. Podwajacze lub powielacze częstotliwości (440)
  25. Zmniejszenie emisji częstotliwości harmonicznych (441)
  26. Ekranowanie (443)
  27. Nowoczesne nadajniki (444)
  28. Nadajnik z generatorem o zmiennej częstotliwości (typ VFO) (445)
  29. Naprawy awaryjne (448)
  30. Objawy uszkodzeń (451)
 16. Modulacja amplitudy (456)
  1. Zasady modulacji amplitudy (456)
  2. Modulowanie fali nośnej (456)
  3. Dźwięk (456)
  4. Mikrofon węglowy (458)
  5. Modulacja metodą absorpcji (460)
  6. Prosty układ modulacji szeregowej (461)
  7. Modulacja szeregowa (462)
  8. Obwiednia modulacji (463)
  9. Prosty układ modulacji anodowej (464)
  10. Głębokość modulacji (465)
  11. Modulacja anodowa (467)
  12. Tetrody i pentody modulowane w anodzie (472)
  13. Moc doprowadzona i moc wyjściowa (473)
  14. Wstęgi boczne (474)
  15. Szerokość wstęgi (475)
  16. Modulacja w układzie Heisinga (476)
  17. Modulacja siatkowa (477)
  18. Modulacja w siatce hamującej (480)
  19. Modulacja w siatce ekranującej (480)
  20. Modulacja na wysokim i niskim poziomie (481)
  21. Sprawdzanie modulacji za pomocą oscyloskopu (482)
  22. Liniowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości (484)
  23. Strojenie liniowego wzmacniacza wielkiej częstotliwości (488)
  24. Wzmacniacz Dohertye'go (489)
  25. Zmiany średniego napięcia fali nośnej (490)
  26. Przyczyny zmiany średniego napięcia fali nośnej (491)
  27. Telegrafia i telefonia przy użyciu tej samej lampy wyjściowej (493)
  28. Wskazania amperomierza w obwodzie antenowym (493)
  29. Mikrofony (435)
  30. Dwukomorowy mikrofon węglowy (495)
  31. Mikrofony magnetyczne (496)
  32. Mikrofon piezoelektryczny (497)
  33. Mikrofon pojemnościowy (498)
  34. Strojenie nadajnika radiotelefonicznego (499)
  35. Radiotelefon z jedną wstęgą boczną (502)
 17. Odbiorniki z modulacją amplitudy (510)
  1. Odbiorniki (510)
  2. Demodulacja fali modulowanej (511)
  3. Detektory kryształkowe (512)
  4. Detektory anodowe, czyli detektory mocy (513)
  5. Detektory liniowe i kwadratowe (514)
  6. Detektory siatkowe (515)
  7. Detektory z reakcją (516)
  8. Detektory superreakcyjne (519)
  9. Wieloobwodowe strojone odbiorniki wielkiej częstotliwości (520)
  10. Odbiornik z przemianą częstotliwości (superheterodyna) (522)
  11. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (524)
  12. Stopień mieszający (525)
  13. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości (527)
  14. Detektor i układ automatycznej regulacji wzmocnienia (529)
  15. Druga przemiana (drugi generator lokalny) (531)
  16. Układ gaszący (532)
  17. Wskaźnik strojenia (533)
  18. Miernik strojenia (534)
  19. Ograniczniki zakłóceń (534)
  20. Wzmacniacze małej częstotliwości (536)
  21. Filtr kwarcowy (537)
  22. Eliminatory (538)
  23. Częstotliwość zwierciadlana (539)
  24. Prosta superheterodyna z podwójną przemianą (540)
  25. Działanie superheterodyny (542)
  26. Odbiór zbiorczy (544)
  27. Strojenie superheterodyny (544)
  28. Wyszukiwanie uszkodzeń w odbiornikach (547)
  29. Prowizoryczne naprawy (549)
 18. Modulacja częstotliwości (554)
  1. Cel modulacji częstotliwości (554)
  2. Cztery rodzaje zastosowań modulacji częstotliwości (555)
  3. Podstawowe zasady modulacji częstotliwości (555)
  4. Odbieranie sygnałów o modulowanej częstotliwości (559)
  5. Dyskryminator Foster - Seeleya (560)
  6. Detektor stosunkowy (563)
  7. Odbiorniki z modulacją częstotliwości (564)
  8. Strojenie odbiornika z modulacją częstotliwości (566)
  9. Bezpośrednia modulacja częstotliwości (567)
  10. Nadajnik z modulacją fazy (570)
  11. Modulacja fazowa z fazitronem (571)
  12. Nadajniki z akustyczną modulacją fazową (572)
  13. Stacje radiofoniczne z modulacją częstotliwości (575)
  14. Stacje radiokomunikacyjne z modulacją częstotliwości (577)
  15. Zakłócenia w pojazdach silnikowych (578)
 19. Tranzystory (582)
  1. Zastosowanie tranzystorów (582)
  2. Przepływ prądu w ciałach stałych (582)
  3. Diody germanowe (584)
  4. Zasady działania tranzystorów (584)
  5. Układ ze wspólnym emiterem (586)
  6. Układ ze wspólnym kolektorem (587)
  7. Układy tranzystorowe (587)
  8. Lepsze warunki pracy przy wielkich częstotliwościach (591)
  9. Tranzystory typu n-p-n (592)
 20. Anteny (593)
  1. Fale radiowe (593)
  2. Jonosfera (594)
  3. Zanik (596)
  4. Nadawanie w nocy i w ciągu dnia (596)
  5. Wpływ wyładowań atmosferycznych na odbiór radiowy (597)
  6. Polaryzacja (597)
  7. Antena półfalowa (598)
  8. Antena ćwierćfalowa (600)
  9. Anteny Hertza i Marconiego (600)
  10. Napięcie i natężenie prądu w antenie półfalowej (600)
  11. Oporność promieniowania (601)
  12. Strojenie anteny półfalowej (602)
  13. Linie przesyłowe (602)
  14. Kierunkowość anten (604)
  15. Antena pełnofalowa (606)
  16. Zasilanie anteny (607)
  17. Współliniowe anteny kierunkowe (611)
  18. Kierunkowe systemy antenowe (611)
  19. Monitory fazy (613)
  20. Promieniowanie wtórne (613)
  21. Anteny kierunkowe o długich przewodach (615)
  22. Anteny ramowe (616)
  23. Anteny dla mniejszych częstotliwości (618)
  24. Zasilanie anten dla małych częstotliwości (618)
  25. Wyładowania atmosferyczne i antena (621)
  26. Natężenie pola (621)
  27. Natężenia pola częstotliwości harmonicznych (622)
  28. Zysk pola (623)
  29. Uziemienie (624)
  30. Obliczanie mocy w antenie (624)
  31. Anteny dookólne (626)
 21. Pomiar częstotliwości (630)
  1. Sposoby mierzenia częstotliwości (630)
  2. Tolerancja częstotliwości (630)
  3. Falomierze aborpcyjne (631)
  4. Linia Lechera (633)
  5. Miernik typu "grid-dip" (634)
  6. Pierwotne wzorce częstotliwości (634)
  7. Wtórne wzorce częstotliwości (635)
  8. Pomiar częstotliwości za pomocą wtórnego wzorca częstotliwości (637)
  9. Heterodynowe mierniki częstotliwości (639)
  10. Wskaźniki stałej częstotliwości (643)
  11. Rozważania dotyczące częstotliwości przyznawanych radioamatorom. (644)
 22. Baterie (648)
  1. Rodzaje baterii (648)
  2. Ogniwa (648)
  3. Akumulatory ołowiowe (650)
  4. Ciężar właściwy elektrolitu w akumulatorach ołowiowych (652)
  5. Areometr (653)
  6. Dolewanie wody do akumulatorów (654)
  7. Pojemność baterii (654)
  8. Ładowanie akumulatorów (655)
  9. Konserwacja akumulatorów ołowiowych (658)
  10. Akumulatory Edisona (659)
  11. Ogniwa niklowo - kadmowe (660)
 23. Silniki elektryczne i prądnice (663)
  1. Maszyny elektryczne (663)
  2. Prądnice prądu zmiennego (663)
  3. Napięcie wyjściowe z prądnicy prądu zmiennego (666)
  4. Wzbudzenie pola w prądnicy prądu zmiennego (666)
  5. Równoległe łączenie prądnic prądu zmiennego (666)
  6. Prądnice prądu stałego (667)
  7. Zewnętrzne wzbudzenie prądnicy prądu stałego (668)
  8. Szeregowa prądnica prądu stałego (669)
  9. Bocznikowa prądnica prądu stałego (669)
  10. Szeregowo - bocznikowa prądnica prądu stałego (670)
  11. Prądnica z trzema szczotkami (671)
  12. Bieguny zwrotne (671)
  13. Iskrzenie szczotek (672)
  14. Silniki prądu stałego (672)
  15. Szeregowe silniki prądu stałego (672)
  16. Bocznikowe silniki prądu stałego (674)
  17. Szeregowo - bocznikowe silniki prądu stałego (676)
  18. Silniki prądu zmiennego (676)
  19. Silniki uniwersalne (676)
  20. Silniki synchroniczne (677)
  21. Silnik klatkowy (677)
  22. Silniki wielofazowe (679)
  23. Zespoły silnikowo - prądnicowe (679)
  24. Przetwornica jednomaszynowa (680)
  25. Moc znamionowa prądnic i silników (681)
  26. Konserwacja silników elektrycznych i prądnic (682)
 24. Nadawcze stacje radiofoniczne (685)
  1. Stacje średnio i długofalowe (685)
  2. Zespoły stacji radiofonicznej (685)
  3. Stół kontrolny (688)
  4. Poziomy akustyczne (690)
  5. Tłumiki i ich układy (691)
  6. Korektor linii (693)
  7. Ograniczniki szczytowe (694)
  8. Klasyfikacja mocy (696)
  9. Badania stacji radiofonicznej (696)
  10. Mierniki radiostacji (697)
  11. Regulacja zdalna (697)
  12. Kontrola częstotliwości (697)
  13. Monitory modulacji (698)
  14. Radiostacja krótkofalowa (699)
  15. Lampy zapasowe (700)
  16. Aparatura zapisująca (700)
  17. Zapis na drucie magnetofonowym (701)
  18. Magnetofony taśmowe (702)
  19. Mikrofony stacyjne (703)
 25. Telewizja (706)
  1. System telewizyjny (706)
  2. Lampy analizujące (708)
  3. Ortikon obrazowy (708)
  4. Odchylanie magnetyczne (710)
  5. Ogniskowanie magnetyczne (711)
  6. Wybieranie międzyliniowe (711)
  7. Generator impulsów synchronizujących (713)
  8. Głębokość modulacji fali nośnej wizji (714)
  9. Tor kamerowy (715)
  10. Wymagany personel (716)
  11. Ikonoskop (717)
  12. Projekcja filmów dla telewizji (718)
  13. Warunki dokonywania transmisji telewizyjnych (719)
  14. Nadajnik wizji (720)
  15. Odbiorniki telewizyjne (721)
  16. Obwód wejściowy (722)
  17. Tor częstotliwości pośredniej (723)
  18. Detektor wizji (726)
  19. Tor fonii (727)
  20. Wzmacniacz wizyjny (727)
  21. Wydzielanie impulsów synchronizujących (730)
  22. Odchylanie pionowe (731)
  23. Odchylanie poziome (733)
  24. Układ wyjściowy odchylania poziomego (734)
  25. Automatyczna regulacja wzmocnienia (735)
  26. Telewizja kolorowa (737)
  27. Nadawanie sygnałów barwnych w telewizji kolorowej Stanów Zjednoczonych (737)
  28. Odbiorniki telewizji kolorowej (742)
  29. Lampy kineskopowe dla telewizji kolorowej (745)
 26. Aparatura radiowa na statkach (749)
  1. Radio na statku (749)
  2. Obowiązek instalowania aparatury radiowej (750)
  3. Nadajnik główny (750)
  4. Odbiornik główny (753)
  5. Antena główna (753)
  6. Aparatura awaryjna (754)
  7. Radiokomunikacja przy średnich i wielkich częstotliwościach (755)
  8. Częstotliwości wywoławcze i robocze fal krótkich (755)
  9. Nadajniki krótkofalowe (756)
  10. Odbiorniki krótkofalowe (757)
  11. Wyposażenie łodzi ratunkowych w aparaturę radiową (759)
  12. Radiotelefon (760)
  13. Autoalarmy (762)
  14. Urządzenie autoalarmowe RCA (763)
  15. Urządzenie autoalarmowe firmy Mackay (765)
  16. Impulsator autoalarmowy (766)
  17. Przełącznik anteny głównej (767)
  18. Radiooperatorzy okrętowi (767)
  19. Dyżury (767)
  20. Położenie i czas (769)
 27. Radionamierniki (772)
  1. Podstawowy radionamiernik (772)
  2. Antena ramowa radionamiernika (772)
  3. Antena ramowa niesymetryczna (774)
  4. Metody symetryzacji anteny (774)
  5. Namiary jednokierunkowe (776)
  6. Błędy radiomiernika (777)
  7. Cechowanie radionamiernika (778)
  8. Częstotliwość stosowana przy radionamiernikach morskich (779)
  9. Radionamierniki goniometryczne (779)
  10. Odbiorniki radionamiarowe (780)
  11. Konserwacja radionamierników (780)
  12. Anteny Adcocka (781)
  13. Ustalanie położenia za pomocą radionamiernika (781)
 28. Loran (784)
  1. System loran (784)
  2. Oznaczenia stacji loranowych (786)
  3. Pomiar różnicy czasu (787)
  4. Stosowanie sygnałów odbitych od fali przestrzennej (790)
  5. Nadajniki loranowe (791)
  6. Odbiorniki loranowe (791)
 29. Radar (793)
  1. Zasada działania radaru (793)
  2. Podstawowy układ radarowy (794)
  3. Morskie urządzenie radarowe (796)
  4. Zespół nadajnika (796)
  5. Magnetron (798)
  6. Układ antenowy (800)
  7. Wnęki nadawczo - odbiorcze (802)
  8. Klistron (803)
  9. Odbiornik radarowy (804)
  10. Wskaźnik (806)
  11. Synchronizacja anteny (808)
  12. Błyski kierunkowe (810)
  13. Echo - box (810)
  14. Praca układu radarowego (810)
  15. Zakłócenia sygnałów radarowych (811)
  16. Zasadnicza konserwacja radaru (811)

Załącznik (816)

Literatura (823)

Materiał udostępnił Grzegorz Makarewicz, 'gsmok'