W. Trusz "ABC naprawy odbiorników radiowych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, nakład 20000 + 260 egz., Warszawa, 1962

Od Autora (5)
     "W zasadzie naprawą odbiorników radiowych powinny zajmować się osoby przede wszystkim znające podstawy radiotechniki, a ponadto mające pewne zamiłowanie do majstrowania. Samo jednak zamiłowanie, jakie posiadają prawie wszyscy radioamatorzy, a często nawet i pobieżna znajomość podstaw radiotechniki nie zawsze wystarczają do podjęcia się naprawy odbiornika zwłaszcza w przypadku braku praktyki, a także odpowiedniej literatury.
     Pomimo jednak tego jeszcze oprócz radioamatorów istnieje duża grupa osób zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, którzy często zupełnie nawet nie znając lub słabo znając podstawy radiotechniki chcieliby dowiedzieć się przynajmniej w przybliżeniu, co mogło się uszkodzić w ich odbiorniku, a wielu z nich chciałoby również usunąć to uszkodzenie.
     Do tej właśnie grupy osób jest między innymi przeznaczona niniejsza broszurka, która umożliwi Czytelnikom zaznajomienie się z najprostszymi i bardziej typowymi uszkodzeniami odbiorników oraz sposobami ich usuwania.
     Chcę jednak z góry podkreślić, że opisane tu uszkodzenia należą na ogół do uszkodzeń typowych i niezbyt skomplikowanych. Istnieje bowiem jeszcze oprócz tego wiele uszkodzeń zupełnie sporadycznych, z którymi rzadko kto się spotyka i o których tutaj nie pisałem, gdyż nie należą one do uszkodzeń typowych.
     Oddając w ręce Czytelników niniejszą broszurkę pragnę jednak na samym wstępie wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to podręcznik wprowadzający np. radioamatora w systematyczny sposób badania uszkodzonego odbiornika (czego zresztą i sam jestem zwolennikiem zwłaszcza przy gruntownej naprawie), ani też (jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka) jakaś uniwersalna recepta na usuwanie wszystkich uszkodzeń, jakie tylko mogą pojawić się w odbiorniku.
     Jest to w pewnym bowiem stopniu coś pośredniego dającego możność stosunkowo szybkiego odnajdywania i usuwania wielu, jak już wspomniano najbardziej typowych uszkodzeń, najczęściej występujących w odbiornikach radiowych.
     Podany tu w rozdziale siódmym sposób ujęcia został przeze mnie zaczerpnięty z literatury angielskiej oraz książek, w których w podobny sposób opisano typowe uszkodzenia w motocyklach i samochodach.
     Broszurka ta dzięki temu, że oprócz napraw zawiera jeszcze cały szereg innych praktycznych wiadomości będzie z jednej strony pewnego rodzaju wstępem do nieco trudniejszej książki mgr inż. K. Lewińskiego "Naprawa i strojenie odbiorników radiowych", a z drugiej strony jej kwintesencją i uzupełnieniem.
     Oczywiście niezależnie od tego stanowi ona pewną zamkniętą całość niezastąpioną nie tylko dla niejednego radioamatora, ale nawet i radiosłuchacza. który chciałby usunąć w swoim odbiorniku jakieś prostsze uszkodzenie, nie licząc się nawet z tym, że przy całkowitym braku wiadomości z tej dziedziny może czasem spowodować jeszcze większe uszkodzenie, przed czym chciałbym z góry przestrzec.

1. Najprostsze narzędzia i drobny sprzęt pomocniczy (7)
1.1. Narzędzia radioamatorskie.
1.2. Materiały pomocnicze.
1.3. Oporniki.
1.4. Kondensatory.
2. Próbniki obwodów (27)
2.1. Lampa probiercza.
2.2. Próbnik zasilany z sieci.
2.3. Próbnik z latarki kieszonkowej.
2.4. Próbnik neonowy.
3. Co trzeba wiedzieć o przyrządach pomiarowych (35)
3.1. Rodzaje przyrządów pomiarowych.
3.2. Zasadnicze typy przyrządów pomiarowych (mierników)
       Mierniki magnetoelektryczne.
       Mierniki magnetoelektryczne z prostownikami.
       Mierniki magnetoelektryczne z termoelementami.
       Mierniki elektromagnetyczne.
       Mierniki cieplne (wydłużeniowe).
       Mierniki elektrostatyczne.
3.3. Zakresy pomiarowe.
       Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy.
       Rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierzy.
3.4. Klasy dokładności wskazań.
4. Podstawowe pomiary radioamatorskie (63)
4.1. Pomiar napięcia.
4.2. Pomiar natężenia prądu.
4.3. Pomiar oporności czynnej.
4.4. Pomiar pojemności kondensatorów.
4.5. Pomiar indukcyjności.
5. Własności odbiorników (75)
5.1. Zakres częstotliwości.
5.2. Czułość.
5.3. Selektywność.
5.4. Charakterystyka częstotliwościowa.
5.5. Wierność odtwarzania.
5.6. Moc wyjściowa.
6. Przygotowanie odbiornika do naprawy (83)
6.1. Omówienie pracy odbiornika i okoliczności uszkodzeń.
6.2. Oczyszczenie i badanie wstępne odbiornika.
6.3. Schemat oraz dane lamp.
7. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w odbiorniku (91)
Dodatek
Dane techniczne i schematy odbiorników radiowych (131)
Odbiornik radiowy "Eroica"
Odbiornik radiowy "Bolero"
Odbiornik radiowy "Etiuda"
Odbiornik radiowy "Tatry"
Odbiornik radiowy "Kos"
Odbiornik radiowy "Malwa"
Odbiornik radiowy "Figaro"
Odbiornik radiowy "Nokturn"
Odbiornik radiowy "Sonatina"