W. Trusz "ABC naprawy odbiorników radiowych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, wydanie 3, poprawione i uzupełnione, nakład 30000 + 200 egz., Warszawa, 1964,
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

Od autora (5)
1. Najprostsze narzędzia i drobny sprzęt pomocniczy (7)
Narzędzia radioamatorskie. Materiały pomocnicze. Oporniki. Kondensatory.
2. Próbniki obwodów (27)
Lampa probiercza. Próbnik zasilany z sieci. Próbnik z latarki kieszonkowej. Próbnik neonowy.
3. Co trzeba wiedzieć o przyrządach pomiarowych (35)
Rodzaje przyrządów pomiarowych. Zasadnicze typy przyrządów pomiarowych (mierników): mierniki magnetoelektryczne, mierniki magnetoelektryczne z prostownikami, mierniki magnetoelektryczne z termoelementami, mierniki elektromagnetyczne, mierniki cieplne (wydłużeniowe), mierniki elektrostatyczne. Zakresy pomiarowe: rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy, rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierzy. Klasy dokładności wskazań.
4. Podstawowe pomiary radioamatorskie (63)
Pomiar napięcia. Pomiar natężenia prądu. Pomiar oporności czynnej. Pomiar pojemności kondensatorów. Pomiar indukcyjności.
5. Własności odbiorników (75)
Zakres częstotliwości. Czułość. Selektywność. Charakterystyka częstotliwościowa. Wierność odtwarzania. Moc wyjściowa.
6. Przygotowanie odbiornika do naprawy (83)
Omówienie pracy odbiornika i okoliczności uszkodzenia. Oczyszczenie i badanie wstępne odbiornika. Schemat oraz dane lamp.
7. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w odbiorniku (91)
Odbiorniki lampowe. Odbiorniki tranzystorowe.
8. Dodatek (157)
Dane techniczne i schematy odbiorników radiowych:
Migo, Ticcolo, Violetta, Limba, Ramona, Sonata, Światowid, Arkona, Adagio, Rapsodia 61, Twist, Preludium.