Włodzimierz Trusz "ABC naprawy odbiorników radiowych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4 poprawione i uzupełnione, nakład 40000 + 200 egz., Warszawa, 1966

Od Autora (5)
1. Najprostsze narzędzia i drobny sprzęt pomocniczy (7)
Narzędzia radioamatorskie.
Materiały pomocnicze.
Oporniki.
Kondensatory.
2. Próbniki obwodów (27)
Lampa probiercza.
Próbnik zasilany z sieci.
Próbnik z latarki kieszonkowej.
Próbnik neonowy.
3. Co trzeba wiedzieć o przyrządach pomiarowych (35)
Rodzaje przyrządów pomiarowych.
Zasadnicze typy przyrządów pomiarowych (mierników).
Zakresy pomiarowe.
Klasy dokładności wskazań.
4. Podstawowe pomiary radioamatorskie (61)
Pomiar napięcia.
Pomiar natężenia prądu.
Pomiar oporności czynnej.
Pomiar pojemności kondensatorów.
Pomiar indukcyjności.
5. Własności odbiorników (73)
Zakres częstotliwości.
Czułość.
Selektywność.
Charakterystyka częstotliwościowa.
Wierność odtwarzania.
Moc wyjściowa.
6. Przygotowanie odbiornika do naprawy (83)
Omówienie pracy odbiornika i okoliczności uszkodzenia.
Oczyszczanie i badanie wstępne odbiornika.
Schemat oraz dane lamp.
7. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w odbiorniku (91)
Odbiorniki lampowe.
Odbiorniki tranzystorowe.
Dodatek
Dane techniczne i schematy odbiorników radiowych (160)
Odbiornik radiowy "Koliber 3"
Odbiornik radiowy "Guliwer"
Odbiornik radiowy "Stern 64"
Odbiornik radiowy "Juhas"
Odbiornik radiowy "Żerań"
Odbiornik radiowy "Berlin A 100-4"
Odbiornik radiowy "Boston"
Odbiornik radiowy "Aria"
Odbiornik radiowy "Calypso"
Odbiornik radiowy "Turandot"
Odbiornik radiowy "Kurant"
Odbiornik radiowy "Poemat"