Włodzimierz Trusz "ABC naprawy odbiorników telewizyjnych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa 1966

1. Narzędzia i sprzęt pomocniczy (8)
1.1. Najprostsze narzędzia i próbniki (9)
1.2. Części zapasowe (15)
1.3. Materiały pomocnicze (16)
2. Przyrządy pomiarowe do badania odbiorników (20)
2.1. Omomierz (26)
2.2. Uniwersalny woltamperomierz (30)
2.3. Uniwersalny woltamperomierz-omomierz (36)
2.4. Woltomierz lampowy (43)
3. Czytanie schematów odbiorników (50)
3.1. Podzespoły i elementy odbiorników telewizyjnych (52)
3.2. Schematy odbiorników o wydzielonym torze fonii (70)
3.3. Schemat blokowy odbiornika o różnicowej metodzie odbioru fonii (78)
3.4. Schemat ideowy odbiornika o różnicowej metodzie odbioru fonii (83)
4. Przygotowanie odbiornika do naprawy (112)
4.1. Analiza pracy odbiornika i okoliczności uszkodzenia (112)
4.2. Oczyszczenie i badanie wstępne odbiornika (116)
4.3. Schemat oraz dane lamp elektronowych (117)
4.4. Zaznajamianie się z lokalizacją poszczególnych elementów odbiornika (119)
5. Naprawa i wymiana elementów odbiornika (126)
5.1. Oporniki i potencjometry (130)
5.2. Kondensatory (139)
5.3. Cewki i transformatory (146)
5.4. Elementy półprzewodnikowe (149)
5.5. Lampy elektronowe (154)
6. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń (162)
6.1. Podział uszkodzeń (166)
6.2. Objawy, przyczyny i naprawa uszkodzeń (167)
6.3. Sprawdzanie działania odbiornika (283)
7. Przegląd odbiorników telewizyjnych (301)
Stadion 2 (302)
Zefir (318)
Szafir (330)
Nefryt (338)
Orion AT 403 (348)
Ales (357)
Temp 7 (361)