O.G.Tutorski "Amatorskie nadajniki i odbiorniki ultrakrótkofalowe"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa 1955
(tłumaczył Mieczysław Wargalla)

Wstęp (3)
Praca w zakresie UKF (5)
Przystawka UKF do odbiornika radiofonicznego (11)
Najprostszy sieciowy odbiornik superreakcyjny O-V-2 (15)
Bateryjny odbiornik UKF (19)
Najprostszy układ nadawczo - odbiorczy (23)
Najprostszy nadajnik UKF (30)
Nadajnik ze stabilizacją kwarcową (37)
Ultrakrótkofalowy konwerter (50)
Anteny (52)