Elektrotechnik (wyd. 2)


Leopold Temerson "Elektrotechnik - przystępny zarys wiadomości z dziedziny elektrotechniki prądów silnych", seria "Wzorowy zawodowiec"
Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik" Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 10400 egz., 1949 [2]

 • Przedmowa.
 • Przedmowa do wydania pierwszego.
 • Przedmowa do wydania drugiego.
  "Pierwszy nakład 'Elektrotechnika' został wyczerpany po upływie niespełna półtora roku, wobec czego powstała konieczność szybkiego przygotowania następnego wydania. Wprowadziłem w nim szereg zmian i uzupełnień, które mają na celu  wyjaśnienie pewnych, może zbyt lakonicznie podanych określeń oraz pogłębienie treści niektórych ważniejszych działów. Dotyczy to zwłaszcza rozdziałów o magnetyzmie i o prądach zmiennych, gdzie dodałem m.in. kilka wykresów wektorowych, wyjaśniających poglądowo dość skomplikowane prawa obwodów indukcyjnych i pojemnościowych.
  Dział Urządzeń Elektrycznych uzupełniłem krótkim opisem chłodni domowej, kabli olejowych, wyłączników bezolejowych itp. Bardzo szczupły w I wydaniu dział Miernictwa został rozszerzony przez uzupełnienie opisów poszczególnych przyrządów oraz wprowadzenie schematów i fotografii niektórych ważniejszych mierników i transformatorków miernikowych. Dużą pomoc przy opracowaniu tego działu okazała mi firma 'R.S.T. Aparaty Elektr. Pat. inż. Z. Rosnowskiego', która dostarczyła mi szeregu reprodukcji mierników i transformatorków. Firmie powyższej składam na tym miejscu podziękowanie.
  Dział rysunkowy podręcznika uległ również poważnej zmianie przez zastąpienie niektórych przestarzałych schematów nowymi oraz dodanie uzupełniających rysunków i zdjęć. Za staranne i terminowe wykonanie powyższych rysunków dziękuję art. graf. Romualdowi Chmieleckiemu."
 • Część I. Podstawy elektrotechniki.
  • Istota elektryczności (1)
  • Rozdział I. Prąd stały (4)
   • 1. Obwód elektryczny.
    Jednostki elektryczne. Prawo Ohma. Spadek napięcia.
   • 2. Oporność przewodników.
    Zależność oporności od wymiarów przewodnika. Wpływ czynników zewnętrznych na oporność. Stopy oporowe. Oporniki regulacyjne.
   • 3. Łączenie źródeł i odbiorników.
    Łączenie szeregowe. Łączenie równoległe.
   • 4. Praca i moc elektryczna.
    Sprawność źródeł i odbiorników. Cieplne działanie prądu. Termoelektryczność. Przeciążenie i zwarcie.
   • 5. Magnetyzm i elektromagnetyzm.
    Magnesy stałe. Pole magnetyczne prądu. Żelazo w polu magnetycznym (zwojnicy). Magnesowanie żelaza. Obwód magnetyczny. Indukcja elektromagnetyczna. Przemiana energii elektrycznej w mechaniczną.
   • 6. Chemiczne działanie prądu.
    Elektroliza. Zastosowanie elektrolizy. Ogniwa galwaniczne. Akumulatory.
  • Rozdział II. Prąd zmienny (59)
   • 1. Powstawanie prądu zmiennego.
   • 2. Wartość skuteczna.
   • 3. Prawo Ohma dla prądu zmiennego.
    Rezonans napięć. Rezonans prądów.
   • 4. Moc prądu zmiennego.
    Prąd czynny i prąd bierny. znaczenie spółczynnika mocy.
   • 5. Prądy trójfazowe.
   • 6. Moc prądu trójfazowego.
    Zalety prądu trójfazowego.
 • Część II. Maszyny elektryczne.
  • Rozdział I. Maszyny prądu stałego (83)
   • 1. Maszyna prądu stałego jako prądnica.
    Wzbudzanie prądnic prądu stałego. Rodzaje wzbudzania prądnic. Łączenie równoległe prądnic prądu stałego.
   • 2. Maszyna prądu stałego jako silnik.
    Rodzaje wzbudzania silników prądu stałego.
   • 3. Oddziaływanie twornika. Komutacja.
   • 4. Uzwojenia maszyn prądu stałego.
    Zakładanie cewek do żłobków.
   • 5. Straty w maszynach prądu stałego.
   • 6. Uszkodzenia w maszynach prądu stałego.
    Iskrzenie szczotek. Prądnica nie daje napięcia. Silnik nie obraca się. Niewłaściwa liczba obrotów silnika. Grzanie się łożysk.
   • 7. Rozbiórka maszyn uszkodzonych. 
  • Rozdział II. Maszyny prądu zmiennego (115)
   • 1. Prądnice prądu zmiennego.
    Wzbudzanie prądnic prądu zmiennego. Łączenie równoległe prądnic prądu zmiennego.
   • 2. Silniki prądu zmiennego.
    Silniki synchroniczne. Zastosowanie silnika synchronicznego. Silniki asynchroniczne czyli indukcyjne. Połączenie faz stojana. Silniki z wirnikiem zwartym. Uruchamianie silników zwartych. Silniki z wirnikiem pierścieniowym. Regulacja obrotów silnika indukcyjnego.
   • 3. Uzwojenia maszyn prądu zmiennego.
   • 4. Spółczynnik mocy silnika indukcyjnego.
   • 5. Uszkodzenia w silnikach asynchronicznych.
   • 6. Silniki komutatorowe (kolektorowe). 
  • Rozdział III. Transformatory (141)
   • 1. Transformator jednofazowy.
   • 2. Transformator trójfazowy.
   • 3. Budowa transformatora.
   • 4. Chłodzenie transformatorów.
   • 5. Transformatory o jednym uzwojeniu (autotransformatory).
   • 6. Łączenie równoległe transformatorów. 
  • Rozdział IV. Przetwarzanie prądu (151)
   • 1. Przetwornice.
   • 2. Prostowniki.
 • Część III. Urządzenia elektryczne prądu silnego.
  • Wstęp. Znaczenie przepisów budowy urządzeń elektrycznych. 
  • Rozdział I. Przewody elektryczne (163)
   • 1. Rodzaje przewodów.
   • 2. Zakładanie przewodów w budynkach.
    Prowadzenie przewodów po wierzchu. Prowadzenie przewodów w rurkach. Zakładanie przewodów płaszczowych (Kuhlo). Zakładanie przewodów w ołowiu. Prowadzenie przewodów kabelkowych.
   • 3. Kable.
    Układanie kabli w ziemi. Zakładanie kabli w budynkach. Mufy kablowe.
   • 4. Przewody napowietrzne. 
    Izolatory. Słupy. Łączenie i odgałęzianie przewodów. Konserwacja linii napowietrznej. Przepięcia.
  • Rozdział II. Przyrządy rozdzielcze i zabezpieczające (209)
   • 1. Liczniki instalacyjne.
    Układy połączeń różnych łączników.
   • 2. Wyłączniki wysokiego napięcia.
   • 3. Zabezpieczenie przewodów i odbiorników. 
    bezpieczniki topikowe.
  • Rozdział III. Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne (224)
   • 1. Technika oświetleniowa.
    Źródła światła. Lampy z gazem świetlącym. Wybór oświetlenia dla różnych pomieszczeń.
   • 2. Ogrzewanie elektryczne. 
  • Rozdział IV. Zasady projektowania instalacji elektrycznych (238)
   • 1. Obliczanie przewodów.
    Obliczanie przekroju przewodów do przyłączania silników.
   • 2. Instalacja w budynkach mieszkalnych.
    Moc niektórych przyrządów gospodarstwa domowego. Kosztorys na wykonanie instalacji elektrycznej. Uwagi dotyczące instalacji w niektórych pomieszczeniach. Sprawdzenie stanu izolacji w sieci. Wykrywanie błędów w instalacji.
  • Rozdział V. Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych (257)
   • 1. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.
   • 2. Zabezpieczenia przeciw porażeniom.
    Istota niebezpieczeństwa. Środki ochronne. Środki ostrożności w instalacjach mieszkaniowych. Wyłączniki ochronne dla silników.
 • Część IV. Miernictwo elektryczne.
  • Rozdział I. Przyrządy do mierzenia prądu, napięcia i mocy (266)
   • 1. Miernik z ruchomą cewką.
   • 2. Miernik elektromagnetyczny.
   • 3. Miernik elektrodynamiczny.
   • 4. Miernik indukcyjny.
   • 5. Miernik cieplny.
   • 6. Częstościomierz.
   • 7. Mierniki samopiszące. 
  • Rozdział II. Liczniki energii elektrycznej (278)
   • 1. Licznik prądu stałego.
   • 2. Licznik prądu jednofazowego.
   • 3. Licznik prądu trójfazowego. 
  • Rozdział III. Transformatorki miernikowe, czyli przekładniki (285)
   • Najważniejsze przepisy dotyczące przekładników (transformatorów miernikowych).
 • Tabela symboli graficznych w planach instalacyjnych (289)
  Tabela symboli graficznych przyrządów pomiarowych (290)
  Wykaz najważniejszych narzędzi monterskich (292)
  Skorowidz (293)