Sławomir Wolszczak, "Amatorskie odbiorniki tranzystorowe"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

Wykaz oznaczeń literowych (4)
Wykaz oznaczeń graficznych (5)
Wstęp (7)
1. Konstrukcja i rodzaje tranzystorów (9)
2. Zasada działania tranzystorów (15)
3. Sposób obchodzenia się z tranzystorami (18)
4. Dane elektryczne dotyczące typowych tranzystorów oraz diod produkcji krajowej i zagranicznej (26)
5. Tranzystor jako detektor (31)
6. Tranzystor jako wzmacniacz małej częstotliwości (33)
7. Tranzystor jako wzmacniacz wielkiej oraz pośredniej częstotliwości (35)
8. Tranzystor w układzie oscylatora lokalnego i mieszacza (39)
9. Elementy stosowane do budowy odbiorników tranzystorowych (42)
Oporniki. Kondensatory. Cewki. Transformatory małej częstotliwości. Głośniki. podstawki do tranzystorów. Źródła zasilania.
10. Samodzielne konstruowanie odbiorników tranzystorowych (51)
1-tranzystorowy odbiornik dla początkujących radioamatorów. Bezbateryjny odbiornik tranzystorowy. Układ 2-tranzystorowy o strojeniu indukcyjnym do odbioru słuchawkowego. 3-tranzystorowy strojony pojemnością układ do odbioru słuchawkowego. 4-tranzystorowy odbiornik z głośnikiem. Nowoczesny 6-tranzystorowy odbiornik superheterodynowy.
11. Odbiorniki tranzystorowe produkcji fabrycznej (65)
Odbiornik tranzystorowy "Mini-Max". 3-tranzystorowy odbiornik kieszonkowy "Companion". Mikro-super-kieszonkowy "Partner". "Super" kieszonkowy "Regency". "Super" walizkowy ze stopniem końcowym 3,5W. Tranzystorowy odbiornik superheterodynowy z 5-obwodowym filtrem pośredniej częstotliwości. Samochodowy odbiornik tranzystorowy. Superheterodynowy odbiornik walizkowy "Evette".
12. Konserwacja odbiorników tranzystorowych (114)
13. Typowe uszkodzenia odbiorników tranzystorowych i sposób ich usuwania (115)
Wykaz literatury (124)